Film o naszym patronie

Rocznica śmierci Patrona Szkoły28 maja przypada 39. rocznica śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Patrona Naszej Szkoły). O godz. 19.00 w Archikatedrze Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz odprawi Mszę świętą o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W ramach duchowych
 przygotowań będziemy też mogli wysłuchać prelekcji, którą wygłosi prof. Krzysztof Koehler. 

W ramach przygotowania do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego prof. Krzysztof Koehler poruszy temat “Wizja obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski”. – Przedstawiając program tych obchodów będę starał się wskazać nie tylko na czym on polegał, ale także jakie było jego znaczenie dla przyszłości Polski i Kościoła – zapowiada autor wykładu.

W nawiązaniu do daty rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28 dzień miesiąca, to od lat dzień modlitwy przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Archikatedrze. Najpierw modlono się o jego beatyfikację, a od listopada 2019 roku trwa przygotowanie pastoralne i modlitwa o owoce beatyfikacji. Niewykluczone, że w przyszłości, jeśli tak zdecyduje papież, będzie to dzień liturgicznego wspomnienia Prymasa Wyszyńskiego.

W szczególnym dla Naszej Szkoły dniu, warto poświęcić ten wieczorny czas, by lepiej poznać Naszego Patrona i modlitewnie zawierzyć Mu naszą przyszłość.

Link do transmisji z Mszy św. i prelekcji: https://youtu.be/DXUPRWBpGic

Opracował ks. Marek Cz. na podstawie: 

https://www.episkopat.pl ,

 

https://wyszynskiprymas.pl .

Pozdrawiam, ks. Marek

Rocznica, beatyfikacja, świętowanie szkoły…

 

Trudny mamy czas i każdy z nas tego doświadcza. Wiele godzin spędzamy przed komputerami. Pewnie niejednego już bolą oczy i głowa... Brakuje nam bezpośrednich spotkań, odwiedzin i rozmów, zwyczajnego podania ręki. Jednak nadzieja nas nie opuszcza! Dobrze, że żyjemy w erze komunikacji elektronicznej! Warto z niej korzystać, ale obyśmy – kiedy już to minie – potrafili cieszyć się bliskością, zaufaniem, tzw. normalnością… Warto już wyobrażać sobie radość i gwar w murach Naszej Szkoły w Morawach..!

Dlaczego taki wstęp? Otóż maj 2020r. miał inaczej wyglądać w Naszej Szkole. Piękne wspomnienia z ubiegłorocznej Uroczystości Nadania Imienia Patrona Szkoły na pewno by wróciły. Pojawiłyby się wystawy, odbyłyby się konkursy i Akademia ku czci Patrona. Co najważniejsze – wszyscy, z porcją gorączki – przygotowywalibyśmy się do wyprawy do Warszawy na Beatyfikację Naszego Patrona. Niemożliwe byłyby te dni bez wielodniowego świętowania!

Rzeczywistość, jak życie,  jest jednak nieprzewidywalna. Biskupi Polscy postanowili, że planowana na 7 czerwca Beatyfikacja, zostanie przesunięta do czasu ustania pandemii korona wirusa. To dla naszego bezpieczeństwa i dla możliwości uczestnictwa w Uroczystości jak największej ilości ludzi (oby i nas!).

Sługa Boży i Nasz Patron, Kard. Wyszyński doświadczał sytuacji podobnej do naszej, ale w wymiarze o wiele bardziej trudnym i długotrwałym. W latach 1953-1956 był internowany – w całkowitej izolacji, bez kontaktu z otoczeniem, w bardzo trudnych warunkach codziennego życia. Nie poddał się jednak! W tym czasie wzrastał duchowo, modlił się, czytał i pisał. Owocem tego czasu samotności była Jego siła do prowadzenia Polaków, gdy już został uwolniony. Tę siłę i moc przekazał wspierając Polaków w trudnych czasach komunizmu, przypominając  czym jest patriotyzm, odpowiedzialność, uczciwa i gorliwa praca, wartość relacji rodzinnych, miłość do Ojczyzny i Kościoła.

Wspierał Go w nauczaniu i działaniach Kard. Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II, obecnie Święty (również w maju jest setna rocznica Jego Urodzin, którą w Szkole też byśmy świętowali!).

Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981r. Niech rocznica tego,  będzie dla nas okazją do wdzięczności za wspaniałego Patrona Szkoły– Polaka, Patrioty, Chrześcijanina, Człowieka wielkiej odpowiedzialności za innych. Traktujmy Go, wraz ze św. Janem Pawłem II, za Patronów na trudne czasy, chwile samotności i izolacji, ale z nadzieją na lepsze jutro. Oby Beatyfikacja Naszego Patrona odbyła się jak najszybciej! A lepsze jutro na pewno nadejdzie! Głowy do góry, uśmiech na twarzy, szczera modlitwa i do pracy – tego by chciał Nasz Patron!

Ks. Marek

 

Wspomnienia z uroczystości nadania imienia szkole i informacje o Naszym Patronie 

Beatyfikacja Patrona

Po trwającym 30 lat procesie beatyfikacyjnym, Sługa Boży kard. Wyszyński – Patron naszej Szkoły - zostanie beatyfikowany ( czyli ogłoszony błogosławionym ) 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na Pl. Piłsudskiego – poinformował kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, podczas konferencji 21 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Kard. Nycz przekazał również, że uroczystego ogłoszenia dekretu beatyfikacyjnego dokona wysłannik papieża Franciszka, którym będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Becciu.

„Musimy sami duchowo przygotować się do tej beatyfikacji. Bogactwo materiałów nt. kard. Stefana Wyszyńskiego pomoże nam poznać, przypomnieć sobie i naśladować Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego” – powiedział kard. Nycz. Zachęcił również wszystkich do włączenia się w dzieło duchowego i intelektualnego przygotowania się do beatyfikacji.

Mamy nadzieję, że przedstawiciele naszej szkoły – uczniowie z rodzicami, nauczyciele i pracownicy szkoły - jak najliczniej będą uczestniczyli w tej uroczystości.

Działa również strona internetowa z informacjami o procesie przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego: www.prymaswyszynski.pl.

 

Na podstawie:

https://episkopat.pl/beatyfikacja-kard-stefana-wyszynskiego-7-czerwca-2020-r-w-warszawie

 

 

Sylwetka patrona

Kardynał Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku, we wsi Zuzela, nad Bugiem. Ojciec był organistą w miejscowej parafii. W domu wychowywany był w szczególnym kulcie maryjnym. Do szkoły chodził w Andrzejewie, ponieważ tam mieszkała rodzina. Do gimnazjum natomiast uczęszczał już w Warszawie, by kontynuować naukę w Łomży, ze względu na działania I Wojny Światowej. Natomiast Seminarium Duchowne ukończył we Włocławku, gdzie w  1924r. przyjął święcenia kapłańskie. Kształcił się dalej na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zdobył magisterium, następnie w 1929 roku obronił pracę doktorską. Uczestniczył w tym okresie w pracach Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. We Włocławku działał później w Wyższym Seminarium Duchownym jako profesor prawa kanonicznego i socjologii. W roku zaś 1932 podjął pracę redakcyjne jako redaktor naczelny miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”. Ponadto udzielał się będąc członkiem związków zawodowych, prowadził sodalicję mariańską oraz chrześcijański uniwersytet robotniczy. Po studiach, we Włocławku został wykładowcą  w Wyższym Seminarium Duchownym jako profesor socjologii i prawa kanonicznego.

Ks. Wyszyński podczas II wojny światowej ukrywał się w Laskach, w zakładzie dla niewidomych, a to ze względu na fakt, iż przed wojną publikował treści antyhitlerowskie. Był kapelanem szpitala powstańczego oraz AK. Występował wówczas pod pseudonimem „Radwan II”. Będąc później rektorem dołożył zasadniczych starań do odbudowy seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia biskupie przyjął z rąk Prymasa Augusta Hlonda w roku 1946. Szczególną popularnością cieszył się w Lublinie. Umieścił słowa „Soli Deo” w swoim herbie biskupim, co oznacza „Jednemu Bogu”. Wykładał na KUL jednocześnie często wizytując swoje parafie. Prymasem Polski i arcybiskupem warszawsko – gnieźnieńskim został w roku 1948.

Prowadził niezwykle przemyślaną politykę wobec władz komunistycznych, wykazując się niesłychanym dystansem oraz kreatywnością, które w sumie dawały dobre efekty. Polskie państwo komunistyczne, dążyło do całkowitej kontroli nad Kościołem, ograniczało lub uniemożliwiało praktyki obywatelom, władze chciały decydować o nominacjach na biskupów i proboszczów. Zasługą Kardynała Wyszyńskiego był kształt porozumień na linii państwo – kościół z roku 1950. Udało mu się zawrzeć z władzami porozumienia, pozwalające Kościołowi na dalszą działalność, pewne możliwości w działalności duszpasterskiej i nominacjach na stanowiska kościelne. Wreszcie w roku 1953 pojawił się protest jego autorstwa pod tytułem „Non possumus”, co oznacza w tłumaczeniu „Nie możemy”. Była to reakcja na brutalne ingerencje Rady Państwa w obsadzanie stanowisk kościelnych lub w ogóle działalność  wewnętrzną Kościoła katolickiego. Tego samego roku Papież Pius XII nadał mu godność kardynalską, lecz po odbiór kapelusza kardynalskiego nie był w stanie się stawić z uwagi na nieprzyznany paszport. Również w 1953 został w końcu aresztowany. Miejscem uwięzienia był najpierw Rywałd, później Stoczek Warmiński, Prudnik oraz Komańcza. Tam też napisał swoje „Śluby Narodu Polskiego”, niejako akt odnowienia ślubów Jana Kazimierza z 1656r.

Wolność przyniosło mu dojście do władzy ekipy gomułkowskiej w roku 1956. Wielka Nowenna przed 1000-leciem Chrztu Polski, zainicjowana przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypadła na lata 1957 – 1966, była dla Kościoła wstępem do słynnych później obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Proces ten zakończył się symbolicznym Aktem Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej. W roku 1965 miał natomiast miejsce równie słynny list biskupów polskich do niemieckich, ze słynnym sformułowaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, mający na celu pojednanie obu narodów. Aktywną politykę, a zarazem odpowiednio wyważoną ze względu na warunki, Wyszyński prowadził w 2ej połowie lat sześćdziesiątych i latach siedemdziesiątych.

Kardynał Stefan Wyszyński brał udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża, który powiedział: "Nie byłoby na stolicy tego Papieża - Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem".

W latach 1980 - 1981 był  swoistym pomostem w rozmowach opozycji „Solidarność” z władzami państwa PRL. Zawdzięczamy mu doprowadzenie do rozmów skutkujących powstaniem „Solidarności”. Zmarł 28 maja  1981 w Warszawie, gdy w tych samych dniach, jego przyjaciel Jan Paweł II walczył o życie po zamachu na Placu św. Piotra. Kardynał Wyszyński otrzymał wkrótce pośmiertną godność Prymasa Tysiąclecia, co podyktowane było niezwykłymi dokonaniami w trakcie jego posługi.

Pośmiertnie władze państwowe odznaczyły go Orderem Orła Białego. Rok 2001 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Od 1989 r. trwa jego proces beatyfikacyjny; przysługuje mu tytuł Sługi Bożego.

 

 

Opracował ks. Marek Czarzasty

Źródła ze stron internetowych:

https://zyciorysy.info/stefan-wyszynski/

 

Podziękowania  W imieniu Wójta Gminy Stupsk Pana  Jacka Świderskiego  oraz własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować tak licznie przybyłym znamienitym gościom, że byli Państwo z nami w tej wyjątkowej, niepowtarzalnej, wręcz histo

 

Podziękowania

 

W imieniu Wójta Gminy Stupsk Pana Jacka Świderskiego oraz własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować tak licznie przybyłym znamienitym gościom, że byli Państwo z nami w tej wyjątkowej, niepowtarzalnej, wręcz historycznej dla nas chwili i poświęcili swój cenny czas, by uświetnić naszą uroczystość. Dziękuję za przyjęcie zaproszeń i obecność wśród nas, za serdeczne słowa i życzenia do nas kierowane osobiście lub w formie listów gratulacyjnych oraz za ofiarowane dary, które będą wspaniałą pamiątką dzisiejszego dnia.

Dziękuję:

-              Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze za odprawienie mszy św. oraz poświęcenie sztandaru;

-      Jego Magnificencji Księdzu Prałatowi Rektorowi WSD w Płocku dr Markowi Jaroszowi za odprawienie mszy św.:

-      Dziekanowi Księdzu Kanonikowi dr Ryszardowi Kamińskiemu za odprawienie mszy św.;

-        Senatorowi RP prof. dr hab. Janowi Żarynowi za przybycie na naszą uroczystość oraz piękne przybliżenie nam postaci naszego Patrona;

-      Senatorowi RP Janowi Marii Jackowskiemu za przybycie na naszą uroczystość
i ciepłe słowa do nas skierowane;

-      Posłom na Sejm RP Panu Marcinowi Kerwińskiemu oraz Robertowi Kołakowskiemu za przesłane do nas gratulacje;

-                    Asystent Posła na Sejm RP Pani Izabeli Dobrzenieckiej za reprezentowanie na naszej uroczystości Posła na Sejm RP Roberta Kołakowskiego;

-      Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za przesłane gratulacje;

-      Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panu Konradowi Wojnarowskiemu za przybycie na naszą uroczystość i odczytanie listu gratulacyjnego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz serdeczne słowa do nas skierowane;

-      Dyrektorowi Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie Panu Jackowi Zawiślińskiemu za gratulacje oraz przybycie na naszą uroczystość;

-              Radnemu Powiatu Mławskiego Panu Jackowi Szlachcie za obecność i ofiarowanie nam sadzonki drzewa buku purpurowego o imieniu Stefan – symbolu naszego Patrona;

-      Sekretarzowi Gminy Wiśniewo Pani Iwonie Rejniak za reprezentowanie Wójta Gminy Wiśniewo Pana Grzegorza Woźniaka podczas naszej uroczystości;

-      Przewodniczącemu Rady Gminy Stupsk Panu Szymonowi Sobczakowi za odczytanie Uchwały Rady Gminy Stupsk w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Morawach imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

-      Zastępcy Wójta Gminy Stupsk Mariuszowi Szczechowiczowi;

-      Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Stupsk Panu Wojciechowi Pietrusiowi;

-  Radnym Gminy Stupsk Pani/ Panu: Annie Grudzień, Anicie Paczkowskiej, Anie Urbańskiej, Zbigniewowi Cywińskiemu, Krzysztofowi Kowalkowskiemu, Radomirowi Matysiakowi, Krzysztofowi Rudzińskiemu, Piotrowi Siemianowskiemu, Pawłowi Staniszewskiemu;

-      Skarbnikowi Gminy Stupsk Panu Michałowi Kaszubskiemu;

-   Proboszczowi Parafii Stupsk Księdzu Karolowi Kanieckiemu za odprawienie mszy świętej oraz za pomoc i zaangażowanie podczas przygotowywania uroczystości;

-      Proboszczowi Parafii Żmijewo Księdzu Wiesławowi Mordonowi za odprawienie mszy świętej;

-  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie st. bryg. Jarosławowi Kucińskiemu;

-      Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mławie podinsp. Krzysztofowi Hincmanowi;

-      Komendantowi Straży Gminnej w Stupsku Stanisławowi Bańczykowi;

-      Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopkach Krzysztofowi Dębowskiemu
wraz z delegacją;

-      Dyrektorowi PODN w Mławie Pani Jolancie Bem;

-      Dyrektorowi PPP w Mławie Pani Izabeli Wiśniewskiej;

-  Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego w Dąbku Krzysztofowi Czubakowi;

-      Kierownikowi Wydziału MSCDN w Ciechanowie Pani Bożenie Świderskiej;

-      Kierownikowi Posterunku Policji w Szydłowie asp. Mariuszowi Sikorze;

-      Przybyłym na uroczystość dyrektorom szkół oraz pocztom sztandarowym:

Dyrektorowi I LO PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w Ciechanowie Pawłowi Kaczyńskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego
w Ciechanowie Sławomirowi Kubińskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stupsku Panu Piotrowi Paturalskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych Panu Jackowi Wiśniewskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie Panu Januszowi Żuchowskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Przedstawicielom Związku Piłsudczyków RP z Panem Jackiem Stachiewiczem na czele

wraz z pocztem sztandarowym;

Pocztowi sztandarowemu Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej  w Stupsku.

-      Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku Pani Elżbiecie Mizerskiej;

-      Starszemu Bibliotekarzowi Filii GBP w Konopkach Pani Krystynie Ogrodzińskiej;

-      Koordynatorowi ds. sportu i kultury Gminy Stupsk Panu Mariuszowi Olszewskiemu;

-      Dzielnicowemu Posterunku Policji w Szydłowie sierż. szt. Grzegorzowi Koszewskiemu;

-      Pielęgniarce szkolnej Pani Danucie Mariuk;

-      Sołtysowi wsi Bolewo Donacie Stańczak;

-      Sołtysowi wsi Morawy Agnieszce Dobies;

-      Emerytowanym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Morawach Pani/Panu:

Marii i Stanisławowi Jaskólskim;

Marii i Włodzimierzowi Pośpiechom;

Barbarze Ciszek;

Stanisławie Kosiewicz;

Czesławie Matysiak;

Mieczysławie Mikołajskiej;

Ewie Niewiadomskiej;

Halinie Świderskiej;

Janinie Załuskiej;

Księdzu Mieczysławowi Białowążowi, który pracował z nami wiele lat i zajmuje szczególne miejsce w naszych wspomnieniach;

-      Absolwentom oraz innym przybyłym na uroczystość gościom.

 

Równie gorące podziękowania kieruję do wszystkich, którzy finansowo lub rzeczowo wsparli naszą inicjatywę wyboru Patrona. Nie spotkalibyśmy się, gdyby nie hojność Rady Rodziców, która ufundowała sztandar szkoły oraz wielu sponsorów. Bez Państwa wsparcia niemożliwe byłoby przygotowanie uroczystości w takim kształcie, jak to się udało. Staraliśmy się jak najlepiej sprostać wyzwaniu, by uczcić wielkiego Patrona, ale również by w naszych murach godnie przyjąć znamienitych gości i nadać odpowiednią rangę tej uroczystości.

Dziękuję:

-      Radzie Rodziców za ufundowanie sztandaru oraz przygotowanie poczęstunku dla uczniów i rodziców. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Moniki Dzikowskiej Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Sylwii Najduk Wiceprzewodniczacej Rady Rodziców, Pana Karola Milewskiego, mam które upiekły ciasto oraz pomagały godnie przyjąć znamienitych gości;

-      Za wyjątkowo hojne wsparcie finansowe naszej uroczystości Prezesowi Grupy ECO HARPOON Panu Grzegorzowi Wójcikowi;

-      Wielką dobroczynność okazali:

Pan Paweł Wiechowski;

Państwo Emilia i Jerzy Miłoszewscy;

Państwo Marianna i Andrzej Michalakowie Restauracja Na Mazowszu;

Państwo Aneta i Karol Milewscy;

Państwo Ewa i Robert Czapliccy;

Państwo Joanna i Robert Ruteccy;

Państwo Iwona i Jacek Świderscy;

Pan Marcin Morawski;

ALL – MITT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak;

Pan Waldemar Plantowski Prezes MPM i HB;

Państwo Agnieszka i Bogusław Sokołowscy;

Pan Jacek Stryjewski Sklep wielobranżowy JACO;

Pan Wiesław Pingielski Ciastkarnia Ambrozja;

Pan Mariusz Szczechowicz Zastępca Wójta Gminy Stupsk;

BS w Przasnyszu;

Państwo Anna i Wiesław Gizińscy Zakład Betoniarsko – Kamieniarski;

Koło Emerytów i Rencistów w Konopkach;

Pan Robert Gajda Gajda – Med.;

Państwo Urszula i Andrzej Kowalscy;

Państwo Mirosława i Kazimierz Granica;

Państwo Monika i Krzysztof Krystkiewicz;

Państwo Sylwia i Krzysztof Dobrzyńscy;

Państwo Bożena i Marek Zakrzewscy;

Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej w Morawach;

Państwo Małgorzata i Tomasz Zabiegałowscy Sklep spożywczy;

Państwo Małgorzata i Wojciech Piotrowscy Sklep spożywczy;

Pan Marek Sarnowski FHU Sam;

-      Wsparli nas również:

Pani Hanna Rydzewska Kwiaciarnia w Konopkach;

Rada Sołecka Wsi Konopki;

Pani Jolanta Nowosielska (Rychcik);

Pan Artur Rychcik;

Pan Mariusz Rychcik;

Pan Jacek Ułasiuk;

Pani Halina Świderska;

Pani Mieczysława Mikołajska;

Państwo Anita i Krzysztof Paczkowscy;

Państwo Anna i Waldemar Iłowscy;

Klasa V Szkoły Podstawowej w Morawach;

Zuzia, Zosia i Maja Wyrzykowskie;

Mieszkańcy Konopek i okolicy podczas kwesty zorganizowanej po niedzielnej mszy świętej i inni anonimowi darczyńcy.

 

Dziękuję:

-      Pani Grażynie Suskiej właścicielce firmy Dream Imprezy Okolicznościowe za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu uroczystego obiadu dla zaproszonych gości;

-    Radzie Sołeckiej Wsi Bolewo, Strzałkowo, Rosochy i Dąbek za wypożyczenie krzeseł, ław oraz zastawy stołowej;

-       Pani Agnieszce Wyszczelskiej za pomoc podczas przygotowywania dekoracji;

-    Panu Witoldowi Kołakowskiemu właścicielowi zakładu fotograficznego FotoBajka za dokumentację fotograficzną naszej uroczystości;

-      Panu Dariuszowi Pawłowskiemu właścicielowi studia fotografia i film Studio Pawłowscy za nagranie filmu z naszej uroczystości;

-   Zespołowi Ludowemu Dąbkowiacy pod kierunkiem muzycznym Pani Emilii Miłoszewskiej oraz Gminnej Orkiestrze Dętej pod batutą kapelmistrza Janusza Żuchowskiego za wsparcie oprawy muzycznej podczas mszy świętej i części artystycznej;

-      Panu Bogdanowi Moszczyńskiemu organiście parafii Żmijewo za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego oraz wsparcie muzyczne podczas mszy świętej.

Pragnę wyrazić wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły, gdyż bez Państwa zaangażowania i wielu, wielu godzin pracy wymiar tej uroczystości na pewno byłby inny. Dziękuję nie tylko gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji, ale również pracownikom obsługi, którzy także nie szczędzili sił, byśmy godnie spędzili ten wyjątkowy dzień.

Szczególnie dziękuję:

-  Pani Emilii Miłoszewskiej, Agnieszce Ćwik, Monice Piotrkowskiej, Ilonie Bejtler, Marcie Przybójewskiej, Adamowi Tesznarowi, Sławomirowi Wrońskiemu za pomoc i przygotowanie części oficjalnej oraz artystycznej uroczystości;

-   Pani Hannie Rzemieniewskiej, Ewelinie Wichrowskiej, Annie Kąckiej, Monice Stępkowskiej za przygotowanie przepięknej dekoracji;

-   Pani Iwonie Świderskiej, Annie Snachowskiej za przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz przygotowanie Księgi pamiątkowej;

-   Pani wicedyrektor Magdalenie Ogrodzińskiej za niecenione wsparcie i pomoc podczas przygotowywania uroczystości;

-       Pani Marii Podlaskiej za przygotowanie przepysznego obiadu;

-      Wszystkim pracownikom obsługi za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

            Równie gorące słowa podziękowań kieruję w stronę uczniów, którzy pięknie zaprezentowali nam swoje zdolności podczas akademii. Dziękuję wszystkim dzieciom, które niezwykle uważnie obserwowały przebieg tego wyjątkowego dnia. Jestem z Was bardzo dumna, że tak pięknie potrafiliście się zachować.  Mam nadzieję, że na długo zapadnie Wam w pamięci ta wyjątkowa uroczystość - gdyż to wszystko dla Was, bez Was nas tu by nie było - to Wy jesteście najważniejsi w naszych staraniach.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pana Wójta Gminy Stupsk Jacka Świderskiego za znaczne wsparcie finansowe i pomoc. Bez jego zaangażowania
i życzliwości zorganizowanie tej uroczystości nie byłoby możliwe.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach 

Agnieszka Szweig – Sokołowska  

 

 

38. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego - Patrona naszej szkoły.

 

28 maja przypada 38. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w latach 1948-1981 arcybiskupa Gniezna i Warszawy, Prymasa Polski. Jego proces beatyfikacyjny znajduje się w końcowej fazie.

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku
w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego
we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana.

Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w podwarszawskich Laskach. Był wtedy kapelanem formacji Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach. Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem lubelskim. 22 października 1948 r. bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem Gniezna
i Warszawy oraz Prymasem Polski.

 

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała
w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.