Propozycje patronów z krótkim uzasadnieniem

Comments: 6
 • #6

  Agnieszka Ćwik (Monday, 19 November 2018 19:00)

  Nadanie szkole imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia będzie dla mnie zaszczytnym wyróżnieniem i źródłem mobilizacji do jeszcze lepszej pracy edukacyjnej oraz wychowawczej.
  Kardynał Stefan Wyszyński to niewątpliwie jedna z najwybitniejszych osobowości XX wieku. Człowiek niezłomny o prawym sumieniu, który bronił prawdy i godności człowieka. Szczególnie teraz, kiedy młodym ludziom brakuje właściwych wzorców, a autorytety zastepuje się idolami, bazując na treści nauczania Kardynała chcemy uwrażliwić młodzież na umiłowanie prawdy, wolności, rozbudzić szacunek do życia jako wartości nadrzędnej.

 • #5

  Karolina Kurzynka (Monday, 19 November 2018 16:35)

  Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • #4

  Karolina Kłobuszewska (Friday, 26 October 2018 10:40)

  im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • #3

  Aleksandra Ślusarczyk (Tuesday, 23 October 2018 09:29)

  Proponuje nadanie szkole imienia Janusza Korczaka - polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka.

 • #2

  Ks. Marek Czarzasty (Saturday, 20 October 2018 22:10)

  W perspektywie zbliżającej się beatyfikacji Ks. Kardynała (uznanej wielkości postawy dla Polski i chrześcijańskiego świata!), taki Patron byłby powodem do dumy i jednocześnie zobowiązywałby do odpowiedzialnej pracy nad sobą, własnym patriotyzmem i wiarą! Często wracam do Jego słów, o tym, że tylko plewy nic nie kosztują, a owoce zawsze wymagają pracy...! Jest On też naszym, mazowieckim ziomkiem. Cieszyłbym się z pracy w Szkole pod Jego Patronatem i Duchową Opieką.

 • #1

  Agnieszka Szweig-Sokołowska (Wednesday, 03 October 2018 10:22)

  Proponuję nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, zasłużył na miano niestrudzonego obrońcy wiary i praw Kościoła, duchowego przywódcy narodu i męża stanu w Polsce powojennej. W swym nauczaniu określił prawa i obowiązki narodu. Do podstawowych praw zaliczył: prawo do istnienia, do wolności, do jedności, do dziedzictwa kulturowego i do rozwoju. Ksiądz Prymas całym swoim życiem, pracą, nauczaniem, twórczością, modlitwą i heroicznym cierpieniem uczył miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny, za co od Ojca Świętego otrzymał zaszczytny tytuł „Prymas Tysiąclecia”.