Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Morawach:

 

mgr Agnieszka Szweig-Sokołowska - dyrektor, plastyka


mgr Magdalena Ogrodzińska - wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna (wych. klasa III)

 

mgr Ewelina Wichrowska - edukacja wczesnoszkolna (wych. klasa I)

 

mgr Katarzyna Wiącek - edukacja wczesnoszkolna (wych. klasa II)

 

mgr Alina Drupiewska (do 5 listopada 2019r.) - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca oddziału przedszkolnego)

 

mgr Magdalena Stępkowska (od 6 listopada 2019r.) - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca oddziału przedszkolnego)

 

mgr Hanna Rzemieniewska - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca oddziału przedszkolnego - pięciolatki)

 

lic Małgorzata Zalewska - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca oddziału przedszkolnego - sześciolatki)

 

mgr Anna Barbarewicz - język angielski 

  

mgr Agnieszka Ćwik - język polski (wych. klasa VI)

 

lic Małgorzata Makówka - matematyka (wych. klasa VII A)

 

mgr Radosław Chodowski - przyroda, biologia, wdżwr, informatyka (wych. klasa VII B)

 

mgr Adam Tesznar - język angielski (wych. klasa VIII)

 

mgr Sławomir Wroński - wychowanie fizyczne (wych. klasa IV)

 

mgr Ilona Bejtler - wychowawca świetlicy, język rosyjski

 

mgr Monika Piotrkowska - język polski (wycj. klasa V B)

 

mgr Bożena Borkowska - język polski (klasa IV)

 

mgr Rafał Burzymowski - historia (wych. klasa V B)

 

ks mgr Marek Czarzasty - religia

 

mgr Agnieszka Klemens-Szczepańska - fizyka, matematyka

 

mgr Grzegorz Milczarek - technika, geografia, informatyka

 

mgr Joanna Miłosz-Paturalska - pedagog szkolny

 

mgr Emilia Miłoszewska - muzyka

 

mgr Renata Muzal - wychowanie fizyczne (klasy V)

 

mgr Marta Przybójewska - nauczyciel wspomagający

 

mgr Iwona Świderska - zajęcia logopedyczne, biblioteka

 

mgr Marta Tkaczuk  - chemia

 

mgr Anna Snachowska - edukacja wczesnoszkolne (klasa III)

 

lic Wioletta Bąk - religia

 

mgr Joanna Wtulich - edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Anna Kącka - wychowawca świetlicy

 

 

                            Pracownicy administracji i obsługi:

Jadwiga Głowacka

 

Beata Pałka

 

Agnieszka Domżalska

 

Edyta Jakubiak 

 

Bożena Klonowska

 

Wiesław Ostrowski

 

Maria Podlaska 

 

Bożena Stańczak

 

Anna Zabiegałowska