Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Morawach:

 

mgr Agnieszka Szweig-Sokołowska - dyrektor, plastyka


mgr Magdalena Ogrodzińska - wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna 

 

mgr Ewelina Wichrowska - edukacja wczesnoszkolna (wych. klasa II)

 

mgr Katarzyna Wiącek - edukacja wczesnoszkolna (wych. klasa III)

 

mgr Magdalena Stępkowska - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca oddziału przedszkolnego)

 

mgr Hanna Rzemieniewska - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca oddziału przedszkolnego)

 

lic Małgorzata Zalewska - edukacja wczesnoszkolna (wych. klasa I)

 

mgr Anna Barbarewicz - język angielski 

   

lic Małgorzata Makówka - matematyka (wych. klasa VIII A)

 

mgr Radosław Chodowski - przyroda, biologia, wdżwr, informatyka (wych. klasa VIII B)

 

mgr Adam Tesznar - język angielski (wych. klasa IV)

 

mgr Sławomir Wroński - wychowanie fizyczne (wych. klasa V)

 

mgr Ilona Bejtler - język rosyjski (wych. klasa VII)

 

mgr Monika Piotrkowska - język polski (wycj. klasa VI B)

 

mgr Bożena Borkowska - język polski (klasa V)

 

mgr Rafał Burzymowski - historia, WOS (wych. klasa VI A)

 

ks mgr Marek Czarzasty - religia

 

mgr Agnieszka Klemens-Szczepańska - fizyka, matematyka

 

mgr Grzegorz Milczarek - technika, geografia, informatyka

 

mgr Joanna Miłosz-Paturalska - pedagog szkolny

 

mgr Emilia Miłoszewska - muzyka

 

mgr Iwona Świderska - zajęcia logopedyczne, biblioteka

 

mgr Marta Tkaczuk  - chemia

 

mgr Jacek Pniewski - wychowanie fizyczne

 

mgr Anna Snachowska - edukacja wczesnoszkolne (wychowawca oddziału przedszkolnego)

 

mgr Joanna Wtulich - edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Anna Kącka - wychowawca świetlicy

 

 

                            Pracownicy administracji i obsługi:

Jadwiga Głowacka

 

Beata Pałka

 

Agnieszka Domżalska

 

Edyta Jakubiak 

 

Bożena Klonowska

 

Wiesław Ostrowski

 

Maria Podlaska 

 

Bożena Stańczak

 

Anna Zabiegałowska