Szkoła została wybudowana w ramach programu 1000 szkół na 1000-lecie Polski.
Rozpoczęło w niej naukę 306 uczniów.

Decyzją władz PPRN w Mławie od dnia 1 września 1974 roku szkoła podstawowa w Morawach została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną. Na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół został powołany - Marian Ułasiuk, który rozpoczął swoją pracę 1 marca 1974 roku. Zwołano zebranie rodziców, do których zwrócono się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu prac remontowych. Podjęto decyzję o wybetonowaniu placu przed szkołą i chodnika do drogi. Prace te zostały wykonane w ramach czynu społecznego.

Dzieci uczyły się wówczas w dwóch budynkach. Dyrektorem był M.Ułasiuk, a funkcją zastępców pełnili: A.Rychcik oraz R.Wroniszewska. Jako nauczyciele pracowali: Z.Czarnecka, G.Dwurznik, L.Iwańska, M.Jaskólska, M.Ułasiuk, A.Krysztofiak, S.Łagowska, J.Ługowska, H.Morawska, H.Świderska, R.Zakrzewska, B.Łaniewska, D.Wojciechowska.

W tym samym roku uruchomiono w szkole stołówkę. Dzieci dowożone były autobusem i przyczepą ciągnikową. Otworzono również sekretariat i księgowość.  Opracowano plany budowy stadionu. 

  

W dniu 5 czerwca nastąpiło zakończenie roku szkolnego 74/75. Chór szkolny i zespół muzyczny wykonały piosenkę pod batutą A.Klepackiego. 

 

Zakończenie roku szkolnego 74/75
Zakończenie roku szkolnego 74/75

Dnia 23 sierpnia 1975 roku rozpoczął się drugi rok działalności szkoły zbiorczej. Dzieci w wieku 3-6 lat zaczęły uczęszczać do nowego przedszkola, które zostało w tym roku otwarte. Opiekunką została p.B.Ciszek.

 

Szkołę odwiedzali też nietuzinkowi goście. Byli wśród nich m.in.:

Jan Nadolny – poeta kurpiowski (8.11.1977r.)

Irena Szewińska – lekkoatletka (29.11.1979r.)

Marian Woronin – lekkoatleta (7.12.1979r.)

Zofia Bielczyk – lekkoatletka (7.12.1979r.)

Ryszard Szurkowski – kolarz (13.09.1983r.)

 

Oto niektóre ich wpisy w kronice szkolnej.