Wszelkie informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty można znaleźć pod poniższym linkiem

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

informacja o egzaminie ósmoklasisty.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB

Harmonogram

Przybory na egzaminie

 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 

Kilka filmów przedstawiających w przystępny sposób przebieg i zasady właściwego wypełniania kart podczas egzaminu.