Egzamin ósmoklasisty 2020 - najważniejsze informacje dla zdających

Egzamin jest obowiązkowy.

Zdający przynoszą wypełnione i podpisane oświadczenie dostępne poniżej.

Należy pobrać poniższy plik z oświadczeniem. Wypełnić i podpisać. Dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.

oświadczenie.pdf
Adobe Acrobat Document 376.8 KB

Procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole

Procedury przeprowadzania egzaminu ósmok
Adobe Acrobat Document 877.5 KB

Przybory: długopis z czarnym tuszem i linijka (muszą być przyniesione przez ucznia)

Przyjazd na egzamin i odjazd z egzaminu we własnym zakresie – szkoła nie zapewnia transportu.

Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły według harmonogramu (należy mieć zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki na rękach):

 

Uczniowie przybywają na teren szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną w harmonogramie.

Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych przedmiotów (książki, telefony komórkowe, maskotki)

Możliwość wniesienia własnej butelki z wodą

Środki bezpieczeństwa osobistego:

a)  czekając na wejście do szkoły zachowujemy odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mamy zakryte usta i nos

b) zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może zdjąć maseczkę, ma jednak obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

c)    okrycie wierzchnie pozostawiamy w szatni w wyznaczonym miejscu

Wyniki egzaminu poznacie 31 lipca 2020 r. i tego dnia otrzymacie również zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.