Wycieczka do Krakowa i okolic dla klas IV - VI

 

REGULAMIN WYCIECZKI

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1)      Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie się do nich stosować.

2)      Dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.

3)  Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).

4)   Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

5)      Nie oddalać się od grupy.

6)      Przestrzegać zasad poruszania się po drogach transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7)     Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu                i zdrowiu uczestników wycieczki.

8)      Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

9)      Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

10)  Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

11)  Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

12)  Pomagać słabszym, mniej sprawnym.

13)Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy cenne, które uczniowie zabierają ze sobą na wycieczkę.

 

Miejsce zakwaterowania:

1)      W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka.

2)  Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600 (obowiązuje zakaz opuszczania wyznaczonych pokoi od godz. 21.30 do godz. 7.00 ).

3)      O godzinie 21:30 telefony komórkowe wyłączamy i oddajemy opiekunom.

4)      Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.

5)      Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!

6)    Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.

 

Środek transportu:

1)      Zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna.

2)      Nie zaśmiecać pojazdu.

3)      Nie zmieniać miejsca siedzenia bez zgody opiekuna.

4)      Nie spacerować po autokarze  i nie wstawać w czasie jazdy.

5)      Korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

6)      W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

7)      W czasie jazdy zachowywać się spokojnie i kulturalnie.

8)       Obowiązuje zakaz jedzenia chipsów (paluszków itp.). Pijemy  tylko niegazowane napoje.

 

Miejsca publiczne:

1)      Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.

2)      Obowiązuje punktualność.

3)      Oddzielanie się od grupy jest zabronione.

4)      W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.

5)      Dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

 

 

Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (gł. zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, samowolnego oddalania się, niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych, niesubordynacji) zobowiązuje kierownika wycieczki do powiadomienia rodziców i dyrektora szkoły oraz obniżenia oceny z zachowania.

Ramowy program wycieczki: Wieliczka – Kraków – Ojców

 

 

I dzień

 

Godz. 6.15  - ZBIÓRKA NA PLACU PRZED HALĄ

 

Kopalnia Soli w Wieliczce - to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Obiadokolacja. Nocleg.

 

II dzień

 

Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa - Wzgórza Wawelskie – Zamek Królewski na Wawelurezydencja królewska o charakterze zabytkowym, Smocza Jama, Sukiennice.

Zabawa w aquaparku w Krakowie – gdzie znajduje się najdłuższa w Polsce sieć rur i zjeżdżalni – od łagodnych minizjeżdżalni po super szybkie i bardzo długie!

 Obiadokolacja. Nocleg.

 

III dzień

 

Śniadanie. Spacer po Ojcowskim Parku Narodowym. Zobaczymy najlepiej zachowany zamek na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej - Zamek w Pieskowej Skale, gdzie poznamy jego długą historię; obejrzymy Maczugę Herkulesa, Kapliczkę na Wodzie i Dolinę Prądnika.

Posiłek

 

Powrót do miejsca zbiórki około godz. 21.00.

 

Niezbędnik podróżnika:

-  przybory toaletowe i higieniczne (szczotka do zębów, mydło, ręcznik, kosmetyki  itp.),

-  bielizna na zmianę,

-  buty zapasowe i kapcie,

-  ubiór przeciwdeszczowy,

-  strój kąpielowy na basen (klapki, czepek),

-  zapasowy komplet odzieży,

-  leki, jeżeli dziecko jest w czasie długotrwałego leczenia,

-  drugie śniadanie, napoje niegazowane,

-  zakaz jedzenia chipsów (paluszków) w czasie podróży,

-  kieszonkowe na posiłek i inne przyjemności,

- plastry na otarcia i pęcherze.

 

 

Program wycieczki.docx
Microsoft Word Document 12.9 KB
regulamin.docx
Microsoft Word Document 18.6 KB