Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

DZIEŃ PIĄTY


Ostatni dzień spędziliśmy luźno i przyjemnie. Poznaliśmy różne gatunku sów: Puszczyka, Uszatkę, Płomykówkę, Pójdźkę, Włochatkę i Sóweczkę. Pouczyliśmy się również przyrodniczej matematyki, która okazała się wyjątkowo bardzo prosta. Na koniec pamiątkowe zdjęcie.

Szkoda, że to już koniec. Po tych wszystkich dniach sądzimy, że Biebrzański Park Narodowy jest godny polecenia.

Opracowała: Dominika Piotrowska

DZIEŃ CZWARTY


Dzisiejszy dzień szykował dla nas wiele atrakcji. Zaraz po śniadaniu, wyjechaliśmy do Osowca -Twierdzy. Na tamtejszych fortach gniazduje wiele ptaków np.: słowik, bielik itp. Twierdza posiada też własne duchy takie jak Czarna Dama czy w Tunelu Śmierci duch oficera rosyjskiego. Następnie, udaliśmy się do Tykocina, gdzie zwiedzaliśmy synagogę (żydowską świątynię) i wiele innych zabytków. Dowiedzieliśmy się tam, że do głównej części synagogi mogą wchodzić tylko mężczyźni i chłopcy w wieku od 13 lat. Kobiety z młodszymi dziećmi natomiast, przebywały wtedy w innej części nazywanej babińcem. Później udaliśmy się do Pentowa, gdzie przez lornetki obserwowaliśmy na bociany. Po długiej podróży wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. 


Opracowali: Martyna Dramińska, Klaudia Paczkowska,

Julia Dramińska i Szymon Czaplicki.


Dzień Trzeci


Trzeci dzień był bardzo udany. Na początku deszcz pokrzyżował nam plany, więc musieliśmy zostać w naszym ośrodku. Jednak nie nudziliśmy się, ponieważ pani przewodnik zaopatrzyła się w bardzo ciekawe gry edukacyjne. Później udaliśmy się do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego, w której podziwialiśmy różne wystawy. Następnie poszliśmy do sali, gdzie rozpoznawaliśmy nazwy zwierząt rzecznych i prowadziliśmy badania z mikroskopami. Przygotowaliśmy też własne preparaty. Na koniec obejrzeliśmy krótki film o życiu w rzece. Dzień minął szybko, ale dzięki niemu dowiedzieliśmy się wiele przydatnych rzeczy. 


Opracowali: Martyna Dramińska, Klaudia Paczkowska,

Julia Dramińska, Szymon Czaplicki.


Dzień Drugi


Drugi dzień przygody rozpoczął się od zwiedzania Parku Narodowego. Było bardzo gorąco. Poznaliśmy nieznane nam dotąd gatunki roślin i zwierząt, takie jak: kuklik zwisły, jałowiec, modrzew, mech,  huba, rzeżucha , porzeczka, malina, jemioła, porost, zaskroniec, jaszczurka, żaba, pająk,  czapla, batalion, bocian ,łabędź, skowronek. Nieco później graliśmy w podchody,  dzięki którym mogliśmy nauczyć się wielu potrzebnych nam w życiu umiejętności. Ciekawostki dzisiejszego dnia: bobry budują swoje domy tak, że  żaden drapieżnik nie może się do nich dostać, są największymi gryzoniami w Europie, ponadto ich zęby rosną całe życie, pijawki mogą przeżyć bez jedzenia nawet kilka miesięcy, węże są głuche, są motyle które  żyją jeden tydzień.


Opracowali:Julia Kowalkowska, Iza Dudalska, Oliwia Dzikowska, Martyna Iłowska, Mateusz Jurkiewicz, Jakub Kalinowski, Julia Sobiecka


Dzień Pierwszy 

 

Dzisiejszy dzień bardzo nam się podobał, ponieważ był pełen atrakcji. Dowiedzieliśmy się jak wyznaczać azymut i posługiwać się kompasem. Zwiedziliśmy miasto podążając wyznaczoną na mapie trasą. Zaobserwowaliśmy bociany, bataliony, błotniaki i inne ptaki brodzące. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat doliny rzeki Biebrzy. Poznaliśmy historię miejscowości Goniądz. Podczas marszu terenowego jedna z naszych grup, o wdzięcznej nazwie Biebrzaki zabłądziła, ponieważ zamiast skorzystać z mapy, pytali przechodniów o drogę. Okazało się, że zamiast pytać mieszkańców, lepiej korzystać z mapy. Tworzyliśmy kompozycje z napotkanych przez nas roślin, niektórym udało się skomponować ciekawe nuty zapachowe, inni natomiast stworzyli mieszanki „wybuchowe”. Duże wrażenie wywarła na nas „ławica” batalionów-ptaków , które są symbolem Biebrzańskiego PN. Dzień spędziliśmy aktywnie, miło i przyjemnie na świeżym powietrzu. Wierzymy, że jutrzejszy dzień będzie równie ciekawy co dzisiejszy, lub jeszcze ciekawszy.


Opracowali: Julia Kowalkowska, Iza Dudalska, Szymon Pękalski, 

Mateusz Jurkiewicz, Julia Sobiecka, Dominika Piotrowska, Alicja Sawicka

Szczegółowy harmonogram pobytu na "zielonej szkole"
Harmonogram szczegółowy.pdf
Adobe Acrobat Document 41.2 KB

REGULAMIN WYCIECZKI

1.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.

2.      Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.

3.      Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.

4.  Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.

5.  Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).

7.     Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych).

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom.

9.      Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.

10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).

11.  Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki.

12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.

Garść świeżych informacji:


Wyjazd zbliża się wielkimi krokami. Lista uczestników została zamknięta. 

W przyszłym tygodniu dotrą do szkoły specjalne notesy przyrodników dla uczestników wycieczki. Otrzymacie je oczywiście za darmo. Będziecie w nich zapisywać ciekawostki i spostrzeżenia. 

Również w przyszłym tygodniu rozpoczynamy spotkania wprowadzające do wyjazdu. Będą się odbywały w czwartki od godziny 8.00 do 8.45. 

Przed wyjazdem wypełnicie również quiz online. O tym już była mowa podczas pierwszych spotkań, więc wiecie o co chodzi :)

Wkrótce otrzymamy od przedstawicieli fundacji szczegółowy plan wyjazdu na zieloną szkołę, który jeszcze uzgadniany jest z parkiem narodowym.


Z kwestii organizacyjnych przed wyjazdem prośba jeszcze, abyście na zieloną szkołę zabrali ze sobą:

- piórniki z przyborami tj. kredki, ołówki, długopisy, gumki do ścierania, nożyczki, temperówki, mazaki, linijkę, klej, etc.

- długie kalosze do badań wodnych

- buty do wędrówek i wycieczek pieszych

- odzież przeciwdeszczową

- preparaty na kleszcze, komary (jeśli ktoś potrzebuje)


Ze szkoły zabieramy laptop i aparat (ten lepszy :D)

Oczywiście materiały do badań (lupy, lornetki, itp.) będą czekały na Was w parku.

Każdego dnia po powrocie z zajęć w parku będziecie zamieszczali na facebooku – na profilu Misja Przyroda (https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda?ref=hl )  swoje relacje z pobytu. Mogą to być także opisy, zdjęcia, wyniki badań…

Przygotowujcie się.

Wkrótce więcej szczegółów ... 

Koordynator szkolny: Radosław Chodowski
Projekt jest skierowany do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych i 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego (w przypadku naszej szkoły jest to Biebrzański Park Narodowy). W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU

Celem Projektujest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: Parki Narodowe (PN) i obszary Natura 2000 (N2000). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.

Realizacja zajęć odbywa się w trzech etapach. Etap I będzie realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do parku narodowego. W ramach tego etapu uczniowie dowiedzą się o celach projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni w fabułę projektu. Ich zadaniem będzie natomiast przygotowanie informacji o parku narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne. Drugi etap to zajęcia edukacyjne w parku narodowym, realizowane w formule tzw. zielonej szkoły. Etap III, stanowiący kontynuację I i II etapu, będzie odbywał się w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy szkoły. W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolski konkurs prac projektowych, zgodnie z przyjętą fabułą projektu.

Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko – wiejskich z całej Polski. Zajęcia edukacyjne w ramach projektu prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli oraz pracowników edukacyjnych parków w czasie pobytu na zielonej szkole w parku narodowym. Zajęcia będą miały formę, przede wszystkim, ćwiczeń i zabaw terenowych, w oparciu o przygotowany przez Fundację program edukacyjny (gotowe scenariusze zajęć).

Projekt realizowany jest w szkole oraz bazie dydaktycznej i zasobach parku narodowego.

czas trwania zajęć:

   I etap – 2 godziny dydaktyczne – wprowadzenie do projektu;

 II etap – 5 dni (poniedziałek – piątek) w parku narodowym;

III etap – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w szkole (po powrocie z wyjazdu);

jednostkowa liczba uczestników: 36 uczniów;

zakwaterowanie i wyżywienie: baza noclegowa parku narodowego lub komercyjna w okolicy parku narodowego położonego najbliżej szkoły.

 

ZAŁOŻENIA METODYCZNO-DYDAKTYCZNE ORAZ ORGANIZACYJNE PROJEKTU

 

Edukacja odbywa się poprzez zabawę i ćwiczenia terenowe oraz pracę metodą projektu. Treści dydaktyczne mają strukturę modułów i są łatwe do adaptacji w zależności od potrzeb/wymogów danego parku/środowiska lokalnego. Treści modułów są zgodne z podstawą programową.

Pracownicy parków, realizujący zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz nauczyciele – opiekunowie projektu z ramienia szkoły otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne oraz są objęci bezpłatnymi szkoleniami z zakresu realizacji projektu.

Wramach projektu przewidziana jest realizacja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów - uczestników projektu.

Nad prawidłowością wszystkich działań czuwa Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Wyjazdy uczniów do parku narodowego są realizowane we współpracy ze szkołą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.). Szkoła/ Kierownik Projektu sporządza dokumentację wycieczki zgodnie z wzorem, której jeden egzemplarz (dodatkowy) zostanie przekazany Fundacji.

 

 

Koordynator projektu: Radosław Chodowski

             Projekt edukacyjny do programu „TRZYMAJ FORMĘ”

Temat szkolnego projektu to: „ TRZYMAJ FORMĘ- ŚCIEŻKA PO ZDROWIE ”

Projekt realizowany jest w terminie od marca do czerwca 2015r.

Szkolni koordynatorzy projektu: Anna Borowa, Agnieszka Ćwik, Iwona Świderska

 I. Cel główny:

Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

 

II. Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na

   opakowaniach produktów spożywczych.

3. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania

   aktywności fizycznej.

4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

5. Przedstawienie sposobów radzenia sobie ze stresem.

6. Promowanie stylu życia bez używek.

 

III. Adresaci programu:

Uczniowie kl. I - VI Szkoły Podstawowej w  Morawach, ich rodzice i opiekunowie.

 

IV. Uczestnicy programu:

- Dyrektor Szkoły, nauczyciele, społeczność szkolna

- Ośrodek Zdrowia w Konopkach

- władze lokalne oraz inni wg. możliwości i potrzeb środowiskowych

  Zadania do realizacji

 

     1.  Utworzenie grupy projektowej ( zgłoszenia chętnych uczniów).

     2. Opracowanie i omówienie z grupą projektową tematu i celów projektu.

     3.  Poinformowanie rodziców/opiekunów o realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

     4. Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się zbilansowanej diety oraz ruchu w utrzymaniu           sprawności fizycznej.

  • Zasady zdrowego odżywiania (gazetki w klasach i na korytarzach szkolnych)
  • Zaprojektowanie i rozpowszechnienie w środowisku szkolnym i lokalnym ulotek promujących zdrowy tryb życia
  •  Plakaty o tematyce prozdrowotnej
  • Obliczanie BMI
  • Planowanie prawidłowego jadłospisu
  • Fast Food- dlaczego niezdrowo!- prezentacja multimedialna
  • Ćwiczenia ruchowe oraz krótkie układy taneczne prezentowane na przerwach międzylekcyjnych przez uczniów naszej szkoły 

    5.   Świadome wybory konsumenckie- uważne zapoznanie się z etykietami produktów                       kupowanych w sklepie, właściwa interpretacja GDA.

         6.  „ Jak sobie radzić ze stresem” – pogadanka z pedagogiem szkolnym

         7. Spotkanie z przedstawicielem Służby Zdrowia

         8. „II śniadanie w szkole”-  uczniowie kl.IV-VI z wychowawcą  raz w miesiącu przygotowują             zdrowe śniadanie i wspólnie je spożywają

         9. Uczniowie kl.I-III z wychowawcą przygotowują zdrowe kanapki, sałatki owocowe i                     warzywne.

        10. Festyn  szkolno-środowiskowy podsumowujący realizację projektu „ Trzymaj formę- ścieżka         po zdrowie”

 

 

 

Zapraszamy chętnych rodziców do zaangażowania się w zadania realizowane w ramach szkolnego projektu „ Trzymaj formę – ścieżka po zdrowie”.  Poprzez Państwa przykład dzieci niewątpliwie chętniej będą angażować się w zadania projektu co przyniesie pozytywne efekty dla dobrego samopoczucia fizycznego jak i psychicznego Waszych pociech.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze  szkolnymi koordynatorami projektu.

 

GRUPA PROJEKTOWA

kl. IV

1. Kowalska Kamila

2. Tabaka Patrycja

 

 

kl. Va

1. Błaszkiewicz Wiktoria

2. Dudalska Iza

3. Dzikowska Oliwia

4. Hajn Natalia

5. Jurkiewicz Mateusz

6. Klemens Zuzanna

7. Kowalkowska Julia

8. Nagalska Natalia

9. Pękalski Szymon

10. Sobiecka Julia

kl. Vb

1. Giżyńska Julia

2. Hajn Nikola

3. Iłowska Martyna

4. Kowalska Klaudia

5. Święcka Zuzanna

6. Żmijewski Paweł


kl. VI

1. Grudzień Aleksandra

2. Paczkowska Klaudia

3. Piotrowska DominikaOpiekunowie: Anna Borowa, Agnieszka Ćwik, Iwona Świderska

W dniu 19.03.2015r. rozpoczął się cykl II  śniadań w szkole w ramach projektu:

„Trzymaj formę - ścieżka po zdrowie".

Uczniowie kl. IV-VI wraz z wychowawcami przygotowali śniadanie, pamiętając o tym, aby w posiłku nie zabrakło witamin, minerałów, białka i węglowodanów. Na ładnie przystrojonych stołach pojawiły się m.in.  zdrowe kanapki, warzywa, ciemne pieczywo, soki, produkty mleczne.


Dziękujemy rodzicom za zakup produktów i zapraszamy do udziału w comiesięcznych II śniadaniach

w naszej szkole.

W klasie VI królował pyszny domowy twarożek, z chrupiącą ciemną bułeczką smakował wyśmienicie.

Palce lizać!

 

Kolorowo, smacznie i zdrowo w klasie Va.

 

 Kanapki rozpływały się w ustach!


Różnorodność produktów na stole w klasie  Vb.


 Były kanapki, domowy twarożek, płatki, mleko... 

 

Klasa IV przygotowała kanapki.


Było wesoło, ale przede wszystkim smacznie i zdrowo!

Ćwiczenia ruchowe oraz krótkie układy taneczne prezentowane na przerwach


międzylekcyjnych przez uczniów naszej szkoły.
 


II Śniadanie - 21.04.2015 r.


Klasa IV


Klasa Va


Klasa Vb


Klasa VI