5 czerwca

Biologia

Witam.

Dzisiaj tylko przeczytajcie tematy: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Podręcznik strona 152 – 156.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

 

29 maja

Biologia

Witam.

Dzisiaj tylko przeczytajcie tematy: Różnorodność biologiczna i Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Podręcznik strona 136 – 151.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

 

22 maja

Biologia

Witam.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła ekosystemu i zależności pomiędzy jego elementami.

Podręcznik strona 116 – 128.

Proszę uważnie przeczytać tematy.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie następujące polecenia (w zeszycie):

1)     Przedstawcie w tabeli różnice między sukcesją pierwotną i wtórną

2)     Przedstawcie przykład sieci pokarmowej występującej w jeziorze (co najmniej 10 organizmów)

3)     Narysujcie cykl obiegu węgla w przyrodzie.

4)     Przedstawcie schematycznie przepływ energii w przyrodzie.

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan tej strony z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załącznik do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 8 biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 27 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

15 maja

Biologia - sprawdzian, rozpoczęcie o 10.30.

8 maja

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiejsza lekcja będzie nieantagonistycznych form współżycia.

Podręcznik strona 111 – 115.

Proszę uważnie przeczytać temat.

W zeszytach zapiszcie notatkę:

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

                  1)     Mutualizm:

a)      Symbioza

b)     Protokooperacja

                  2)     Komensalizm

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 3, 4, ze str. 66 z zeszytu ćwiczeń.

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan tej strony z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załącznik do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 8 biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 11 maja.

Informacja – sprawdzian:

15 maja (piątek) sprawdzian – Populacje i relacje między nimi (czyli od pierwszego tematu z tego działu do dzisiejszej lekcji włącznie). Zarezerwujcie sobie czas między 10.30 a 11.15. Otrzymacie wówczas pytania, na które udzielicie odpowiedzi i prześlecie do mnie. Prace będą musiały być odesłane w ciągu 5 minut od zakończenia sprawdzianu. Po tym czasie prace nie będą przyjmowane. Szczegóły po weekendzie na stronie internetowej szkoły.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

 

24 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła pasożytnictwa.

Podręcznik strona 107 – 110.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na przystosowanie pasożytów do sposobu zdobywania pokarmu.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 3, 4, 5, 6, 7 ze str. 62-63 z zeszytu ćwiczeń.

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan tej strony z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załącznik do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 8 biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 29 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

17 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła drapieżnictwa i roślinożerności.

Podręcznik strona 97 – 106.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na przystosowanie drapieżników do sposobu polowania oraz kamuflaż u ich potencjalnych ofiar. Przeanalizujcie również trawienie pokarmu roślinnego u przeżuwaczy.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 3, 4, 5 i 6 ze str. 57-58 z zeszytu ćwiczeń.

Zadanie dla chętnych:

Wykonajcie doświadczenie biologiczne ze str. 59. (termin do 15 maja)

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan tej strony z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załącznik do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 8 biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 22 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

3 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

 

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła konkurencji w świecie organizmów.

Podręcznik strona 92 – 96.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na rodzaje stosunków między organizmami (antagonistyczne i nieantagonistyczne) oraz rodzaje konkurencji.

 

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenie nr 2 ze str. 53 z zeszytu ćwiczeń. Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan tej strony z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załącznik do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 8 biologia)

 

Na wykonanie zadań macie czas do środy.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

27 marca

Biologia

Witam moi drodzy.

 

Zaczynamy naukę zdalną. Wiem, że będzie na początku trudno. Lepiej byłoby spotkać się w szkole, ale z powodu epidemii koronawirusa musimy sobie radzić w ten sposób.

 

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła populacji i jej cech.

Podręcznik strona 87 – 92.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na strukturę przestrzenną, płciową i wiekową populacji.

 

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenie nr 6 ze str. 52 z zeszytu ćwiczeń. Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan tej strony z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załącznik do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 8 biologia)

 

Na wykonanie zadań macie czas do środy.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski