Informacja

 

Zwrot książek do biblioteki szkolnej:

W dniach 9-10 czerwca w godzinach 8.00 – 13.00 należy oddać książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. Oddajecie tylko książki (podręczniki oddacie po wakacjach,  ćwiczenia są Waszą własnością, więc nie oddajecie ich).

 

Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego (dystans co najmniej 2 metry). Do szkoły będziecie wpuszczani pojedynczo. Posiadajcie maseczki na twarz. 

5 czerwca

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozwój człowieka – od poczęcia do starości.

Podręcznik strona 224 – 234.

Proszę uważnie przeczytać temat.

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

4 czerwca

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego .

Podręcznik strona 218 – 223.

Proszę uważnie przeczytać temat.

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

29 maja

Biologia - sprawdzian od 11.35 do 12.20

Informacja

Oceny wstawione do edziennika. Osoby zainteresowane poprawą ocen mogą to uczynić za tydzień (4 czerwca) o 8.10 przez Skype'a. Wcześniej proszę się ze mną skontaktować w sprawie poprawy. 

28 maja

Biologia

Przypominam o jutrzejszym sprawdzianie w czasie lekcji biologii od 11.35

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Męski układ rozrodczy .

Podręcznik strona 214 – 217.

Proszę uważnie przeczytać temat, a następnie wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3 i 4 ze strony 107 - 108. 

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 4 czerwca.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

25 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

W dalszym ciągu pracujemy w edytorze tekstu. Tym razem dwa tygodnie na wykonanie zadania.

Podręcznik str. 195 – 202

Wykonajcie następujące polecenia w jednym pliku:

1)     Narysujcie w Paint plan waszego pokoju i wstawcie do dokumentu tekstowego

2)     Poniżej podpiszcie rysunek (w edytorze tekstu, nie w Paint) „Mój pokój”

3)     Poniżej wpiszcie wzory chemiczne przynajmniej trzech substancji występujących w waszym pokoju np. H2SO4

4)     Jeszcze niżej wstawcie wzór na obliczanie pola trapezu wpisując go „ręcznie”, a nie wklejając

 

 

Zapisane prace załączcie jako pliki do emaili. 

 

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 7B informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Na wykonanie zadania macie czas do 6 czerwca.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

 

 

22 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.

Podręcznik strona 208 – 210.

Proszę uważnie przeczytać temat.

 

Uwaga

Za tydzień 29 maja – sprawdzian o narządach zmysłów.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

Godzina wychowawcza

Temat: Czy Dzień Matki to ważne święto? 

Przygotujcie niespodzianki dla Waszych mam.

21 maja

Biologia - poprawa sprawdzianu od godziny 7.50

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Higiena oka i ucha.

Podręcznik strona 203 – 207.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na wady wzroku i sposoby ich rozpoznawania oraz przyczyny uszkodzeń słuchu.

 Uwaga

Za tydzień w piątek 29 maja – sprawdzian o narządach zmysłów.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

18 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Przechodzimy do Word’a.

Dzisiejsze zajęcia polegają na wykonaniu zaproszenia na przyjęcie z okazji „Dnia Dziecka”, które odbędzie się u Was na podwórku. W zaproszeniu należy opisać atrakcje, które zaplanowaliście, spis potraw i napojów serwowanych gościom, wszystkie inne informacje obowiązkowe (znacie je z lekcji języka polskiego). Ponadto umieśćcie na zaproszeniu co najmniej trzy zdjęcia ukazujące miejsce zabawy. Cała praca na formacie A4.

 

Zapisane pliki lub rysunki załączcie jako pliki do emaili. 

 

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 7B informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Na wykonanie zadania macie czas do 22 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

15 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Podręcznik strona 200 – 202.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na budowę ucha oraz sposób odbierania  dźwięków.

A teraz najciekawsze:

Narysujcie schemat budowy ucha z wyraźnym podziałem na trzy części (zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne). podpiszcie wszystkie części wchodzące w skład ucha.

 

Następnie prześlijcie wasze rysunki na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 20 maja.

 

Przypominam o poprawie sprawdzianu z regulacji nerwowo hormonalnej 21 maja.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

Godzina wychowawcza

Witam.

Przystępujemy do oceniania swojego zachowania (podsumowujemy cały rok). Zadanie dla Was polega na przesłaniu do mnie propozycji Waszej oceny z zachowania z krótkim uzasadnieniem.

Termin na wykonanie zadania - do 21 maja.

Wasze prace przesyłajcie na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

14 maja

Biologia sprawdzian - początek o godzinie 8.10 - Sprawdzian zakończony

Instrukcja wykonania sprawdzianu z biologii.

1)     Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem, aby uczniowie mogli się do niego przygotować.

2)     Uczniowie rozwiązują zadania w czasie trwanie lekcji (według planu lekcji).

3)     Czas sprawdzianu ustala nauczyciel podając go wraz z publikacją zadań.

4)     Zadania są publikowane pod adresem: https://www.spmorawy.pl/praca-zdalna/

w odpowiedniej zakładce widocznej z lewej strony.

5)     Sprawdzian rozpoczyna się w momencie opublikowania zadań i trwa określony czas (wskazany w informacji w momencie publikacji zadań), po tym czasie zadanie są usuwane ze strony internetowej.

6)     Uczniowie rozwiązują zadania w zeszycie do biologii wpisując:

·       Temat: Sprawdzian z biologii z dnia ……………….. (w miejsce kropek wpisują datę sprawdzianu)

·       numer zadania

·       literę oznaczającą właściwą odpowiedź lub

·       litery oznaczające właściwe odpowiedzi lub

·       cyfrę przy literze oznaczającej odpowiedź lub

·       cyfry przy literach oznaczających odpowiedzi lub

·       wyrazy lub

·       zdania lub

·       przepisują/wpisują właściwą odpowiedź do zeszytu.

7)     Po wykonaniu zadań lub po zakończeniu sprawdzianu (po upłynięciu czasu) uczniowie mają 5 minut na przesłanie zdjęć lub skanów do nauczyciela na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

W temacie maila wpisujemy: „nazwisko, klasa, sprawdzian z biologii

8)     W przypadku problemów uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielem poprzez Skype’a (R.Chodowski), poprzez edziennik lub mailowo.

9)     Maile przesłane po czasie będą uznane za nieważne i odrzucone. Oznacza to ocenę niedostateczną.

10)  Każdy sprawdzian można poprawić umawiając się na indywidualną rozmowę przez Skype’a (poprawa jest w formie ustnej).

11)  Na pierwszy rzut oka wygląda strasznie a będzie jak zwykle – miło i wesoło.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

 

 

8 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Przedstaw w postaci listy kroków algorytm przejścia przez ruchliwe skrzyżowanie (bez sygnalizacji świetlnej)

Pracę zapiszcie jako „skrzyżowanie”.

 

Zapisane pliki lub rysunki załączcie jako pliki do emaili. 

 

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 7B informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Na wykonanie zadania macie czas do 13 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Budowa i działanie narządu wzroku.

Podręcznik strona 195 – 199.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na budowę oka oraz sposób powstawania obrazu (ten temat omawialiśmy również na przyrodzie) oraz rolę siatkówki w tym procesie.

 

Następnie prześlijcie do mnie informację „przeczytałem/przeczytałam” na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 11 maja.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

7 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Higiena i choroby układu nerwowego.

Podręcznik strona 185 – 189.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na pojęcie stresu i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu. Ponadto zastanówcie się nad przyczynami natręctw, nerwic i depresji szczególnie u osób młodych. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2, ze strony 94. 

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 11 maja.

 

Informacja – sprawdzian:

14 maja (czwartek) sprawdzian – układ nerwowy. Zarezerwujcie sobie czas między 8.00 a 8.45. Otrzymacie wówczas pytania, na które udzielicie odpowiedzi i prześlecie do mnie. Prace będą musiały być odesłane do godziny 8.45. Po tym czasie prace nie będą przyjmowane.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

30 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy.

Podręcznik strona 181 – 184.

Proszę uważnie przeczytać temat. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3, 4 oraz doświadczenie biologiczne ze stron 92 - 93. 

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 4 maja.

 

Dodatkowo prezent powtórzeniowy ode mnie:

 

PREZENT

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

24 kwietnia

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Stwórz krótki (3 – 4 stronicowy) przewodnik po swojej okolicy. Znajdź odpowiednie informacje (w internecie), między innymi historyczne. Wstaw mapę, poszukaj zdjęć. Pamiętaj o przestrzeganiu prawa autorskiego. Zadanie można wykonać w Paint lub Word (ewentualnie innym dostępnym edytorze).

 

Pracę zapiszcie jako „przewodnik”.

 

Zapisane pliki lub rysunki załączcie jako pliki do emaili. 

 

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 7B informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Na wykonanie zadania macie czas do 30 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

Godzina wychowawcza

Polecenie krótkie i bardzo konkretne.

Odpowiedzcie na pytanie: Kogo chcielibyście spotkać wchodząc do szkoły po zakończeniu pandemii koronawirusa ?

Odpowiedzi prześlijcie w dowolnej formie do mnie (mail, edziennik, sms, skype, messenger)

 

Pozdrawiam

Wasz Wychowawca

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Ośrodkowy układ nerwowy.

Podręcznik strona 177 – 180.

Proszę uważnie przeczytać temat. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 3, 4 i 5 ze strony 91. 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7B biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 28 kwietnia.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

23 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Budowa i rola układu nerwowego.

Podręcznik strona 173 – 176.

Proszę uważnie przeczytać temat. Przerysujcie do zeszytu schemat podziału układu nerwowego (dół str. 173). Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 4, 5 i 6 ze strony 89. 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 26 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

17 kwietnia

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze str. 125-133.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematy wykonajcie ćwiczenie 3 ze str.130.

(schemat narysujcie w edytorze tekstu lub w programie graficznym, w wyjątkowym przypadku narysujcie na kartce)

Zapisane pliki lub rysunki załączcie jako pliki do emaili. 

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 7B informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Na wykonanie zadania macie czas do 22 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

Podręcznik strona 170 – 172.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na rolę przysadki mózgowej oraz tarczycy. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 4 i 5 ze strony 87. 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 21 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

Godzina wychowawcza

Witam

Przeczytajcie informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa.

16 kwietnia

Witam.

Dzisiaj temat bardzo ciekawy, ale i troszkę trudny: Budowa i działanie układu dokrewnego.

Podręcznik strona 165 – 169.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na pojęcia: gruczoły dokrewne, hormony. Ponadto prześledźcie, jak hormony działają na niektóre narządy.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie zadanie 3 ze strony 169 (z podręcznika). 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Dodatkowe materiały dla zainteresowanych znajdziecie pod poniższym linkiem:

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq

 

Na wykonanie zadania macie czas do 21 kwietnia.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

6 kwietnia

Godzina wychowawcza i informatyka obie grupy

Witam

Proszę napisać do mnie wiadomość poprzez edziennik, opisując w kilku zdaniach, jak sobie radzicie ze zdalną nauką (zalety i wady takiego rozwiązania).

Czas na wykonanie zadania dziś do godziny 16.00

Potraktujcie to zadanie poważnie. Poinformujcie tych, o których wiecie, że niezbyt się przykładają do zdalnej nauki.

Za wykonanie zadania - nagroda niespodzianka. Warto.

Pozdrawiam

Wasz wychowawca.

Aktualizacja z dnia 4.04.

Wydłużam czas wykonania zadania do poniedziałku do godziny 10.00

 

Aktualizacja z dnia 6.06.

Po raz kolejny wydłużam czas do środy 8 kwietnia. Po tym terminie będą wstawiane oceny niedostateczne i uwagi.

3 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiejsza lekcja będzie inna. Wiem, że jesteście zmęczeni, dlatego też dziś tylko przeczytajcie temat pt. „Higiena i choroby układu wydalniczego”.

Podręcznik strona 157 – 160.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na pojęcia dializa.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

2 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

 

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła budowy i działania układu wydalniczego.

Podręcznik strona 153 – 156.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na pojęcia wydalanie i defekacja. Ponadto prześledźcie proces tworzenia się moczu i rolę w tym procesie poszczególnych elementów nerki.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 1, 2, 3, 6 i 7 ze str. 76 – 78 z zeszytu ćwiczeń. Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu i zeszytu ćwiczeń oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

 

27 marca

Godzina wychowawcza

W ramach zajęć z wychowawcą proszę pomóc w czynnościach domowych rodzicom.

Niech każde z Was wykona jakąś pracę w domu, która odciąży rodziców 😊

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiaj lekcja powtórzeniowa. Wykonajcie ćwiczenia ze trony 74 – 75 z zeszytu ćwiczeń.

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do środy.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

Proszę wykonać w programie Word plakat przedstawiający walkę człowieka z koronawirusem. Przypominam, że plakat składa się z hasła, obrazu i tła. Wykorzystajcie jak największą ilość narzędzi.

Jeśli nie macie dostępu do Word`a wykonajcie w Paint rysunek przedstawiający walkę człowieka z koronawirusem. Wykorzystajcie jak największą liczbę narzędzi. Pamiętajcie, aby wypełnić tło kolorem.

Następnie proszę zapisać rysunek pod nazwą: antywirus

Zapisane pliki lub rysunki załączcie jako pliki do emaili. 

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 7B informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Na wykonanie zadania macie czas do wtorku.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

26 marca

Biologia

Witam moi drodzy.

Zaczynamy naukę zdalną. Wiem, że będzie na początku trudno. Lepiej byłoby spotkać się w szkole, ale z powodu epidemii koronawirusa musimy sobie radzić w ten sposób.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła higieny i chorób układu oddechowego.

Podręcznik strona 144 – 148.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na sposoby ochrony dróg oddechowych oraz przyczyny chorób tego układu.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ze str. 72 – 73 z zeszytu ćwiczeń. Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski