5 czerwca

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozwój człowieka – od poczęcia do starości.

Podręcznik strona 224 – 234.

Proszę uważnie przeczytać temat.

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

4 czerwca

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego .

Podręcznik strona 221 – 223.

Proszę uważnie przeczytać temat.

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

29 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Żeński układ rozrodczy .

Podręcznik strona 218 – 220.

Proszę uważnie przeczytać temat. Z okazji Dnia Dziecka nie zadaję Wam pracy domowej.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

28 maja

Biologia - sprawdzian

Informacja

Oceny wstawione do edziennika. Osoby zainteresowane poprawą ocen mogą to uczynić za tydzień (4 czerwca) o 8.50 przez Skype'a. Wcześniej proszę się ze mną skontaktować w sprawie poprawy. 

22 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Męski układ rozrodczy .

Podręcznik strona 214 – 217.

Proszę uważnie przeczytać temat, a następnie wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3 i 4 ze strony 107 - 108. 

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 25 maja.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

21 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.

Podręcznik strona 208 – 210.

Proszę uważnie przeczytać temat.

 

Uwaga

Za tydzień 28 maja – sprawdzian o narządach zmysłów.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

15 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Higiena oka i ucha.

Podręcznik strona 203 – 207.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na wady wzroku i sposoby ich rozpoznawania oraz przyczyny uszkodzeń słuchu.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

14 maja

Instrukcja poprawy sprawdzianu z regulacji nerwowo hormonalnej

1)     Aby wziąć udział w poprawie sprawdzianu należy połączyć się między godziną 8.30 a 8.45 (14 maja) przez komunikator Skype z R.Chodowski (lokalizacja Morawy, charakterystyczny czarno-biały avatar z tekstem J.Lennona „All you need is love”).

2)     W ten sposób zostaną zarejestrowane osoby, które chcą wziąć udział w poprawie sprawdzianu.

3)     Następnie zostanie utworzone spotkanie, do którego zaproszenie otrzymają wszystkie zgłoszone  w tym czasie osoby (należy zaakceptować zaproszenie).

4)     Po uzyskaniu połączenia przystępujemy do sprawdzianu. Powinno to nastąpić o 8.50.

5)     Wskazana przeze mnie osoba wymienia numer pytania, zaś ja odczytuję pytanie i słucham odpowiedzi wraz z pozostałymi uczestnikami. Bardzo proszę o krótkie, zwięzłe odpowiedzi na temat.

6)     Po udzieleniu odpowiedzi mogę poprosić inną osobę o uzupełnienie odpowiedzi i wylosowanie kolejnego pytania.

7)     I tak dalej, aż do wyczerpania pytań lub czasu. Maksymalnie do godziny 9.30.

8)     Na koniec każdy uczestnik zostanie poinformowany o otrzymanej ocenie.

9)     Nie wolno korzystać z żadnych pomocy i komunikować się między sobą.

10)  W przypadku stwierdzenia przeze mnie prób „ściągania” lub komunikowania się między uczestnikami – obydwoje otrzymują ocenę niedostateczną.

11)  Sytuacja wyjątkowa: ponieważ może się zdarzyć, że do poprawy przystąpią rodzeństwa – wówczas muszą być obydwoje widoczne na ekranie (chyba, że każde z nich ma swój komputer, wtedy nie jest to konieczne).

12)  Wszelkie wątpliwości i problemy będziemy rozwiązywali na bieżąco.

13)  Przygotowałem listę 23 pytań.

 

Ponieważ to będzie pierwsza taka poprawa postaram się być wyrozumiały, ale i wy bądźcie wyrozumiali wobec mnie.

Pozdrawiam i życzę powodzenia

 

Wasz ulubiony pan od biologii 😊

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Podręcznik strona 200 – 202.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na budowę ucha oraz sposób odbierania  dźwięków.

A teraz najciekawsze:

Narysujcie schemat budowy ucha z wyraźnym podziałem na trzy części (zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne). podpiszcie wszystkie części wchodzące w skład ucha.

 

Następnie prześlijcie wasze rysunki na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 16 maja.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

8 maja

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Budowa i działanie narządu wzroku.

Podręcznik strona 195 – 199.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na budowę oka oraz sposób powstawania obrazu (ten temat omawialiśmy również na przyrodzie) oraz rolę siatkówki w tym procesie.

 

Następnie prześlijcie do mnie informację „przeczytałem/przeczytałam” na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 11 maja.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

7 maja

Biologia - Sprawdzian z działu - Regulacja nerwowo hormonalna rozpoczęcie o godzinie 8.50

30 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Higiena i choroby układu nerwowego.

Podręcznik strona 185 – 189.

Proszę uważnie przeczytać temat. Zwróćcie uwagę na pojęcie stresu i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu. Ponadto zastanówcie się nad przyczynami natręctw, nerwic i depresji szczególnie u osób młodych. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2, ze strony 94. 

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 5 maja.

 

Informacja – sprawdzian:

7 maja (czwartek) sprawdzian – układ nerwowy. Zarezerwujcie sobie czas między 8.50 a 9.35. Otrzymacie wówczas pytania, na które udzielicie odpowiedzi i prześlecie do mnie. Prace będą musiały być odesłane do godziny 9.35. Po tym czasie prace nie będą przyjmowane.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

24 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy.

Podręcznik strona 181 – 184.

Proszę uważnie przeczytać temat. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3, 4 oraz doświadczenie biologiczne ze stron 92 - 93. 

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 28 kwietnia.

 

Dodatkowo prezent powtórzeniowy ode mnie:

 

PREZENT

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

23 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Ośrodkowy układ nerwowy.

Podręcznik strona 177 – 180.

Proszę uważnie przeczytać temat. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 3, 4 i 5 ze strony 91. 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 26 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

17 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Budowa i rola układu nerwowego.

Podręcznik strona 173 – 176.

Proszę uważnie przeczytać temat. Przerysujcie do zeszytu schemat podziału układu nerwowego (dół str. 173). Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 4, 5 i 6 ze strony 89. 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 21 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

16 kwietnia

Biologia

Witam.

Temat dzisiejszej lekcji: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

Podręcznik strona 170 – 172.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na rolę przysadki mózgowej oraz tarczycy. Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 4 i 5 ze strony 87. 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Na wykonanie zadania macie czas do 21 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

OGŁOSZENIE

 

W ramach prezentu świątecznego (tzw. "zajączka") informuję, że wyniki kartkówki z dnia 6 marca dotyczącej wymiany gazowej i oddychania komórkowego zostały anulowane. Mówiąc inaczej, kartkówka się nie odbyła.

Wesołego Alleluja.

3 kwietnia

Biologia

Witam.

Dzisiaj ostatnia lekcja przed przerwą świąteczną. Temat bardzo ciekawy, ale i troszkę trudny: Budowa i działanie układu dokrewnego.

Podręcznik strona 165 – 169.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na pojęcia: gruczoły dokrewne, hormony. Ponadto prześledźcie, jak hormony działają na niektóre narządy.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie w zeszycie zadanie 3 ze strony 169 (z podręcznika). 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany pracy oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

 

Dodatkowe materiały dla zainteresowanych znajdziecie pod poniższym linkiem:

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq

 

Na wykonanie zadania macie czas do środy.

Następne nasze "spotkanie" dopiero po Świętach. 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

2 kwietnia

Biologia

Witam.

Dzisiaj lekcja powtórzeniowa.

Wykonajcie ćwiczenia ze strony 82-83 z zeszytu ćwiczeń

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu i zeszytu ćwiczeń oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

27 marca

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiejsza lekcja będzie inna. Wiem, że jesteście zmęczeni, dlatego też dziś tylko przeczytajcie temat pt. „Higiena i choroby układu wydalniczego”.

Podręcznik strona 157 – 160.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na pojęcia dializa.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

26 marca

Biologia

Witam moi drodzy.

Zaczynamy naukę zdalną. Wiem, że będzie na początku trudno. Lepiej byłoby spotkać się w szkole, ale z powodu epidemii koronawirusa musimy sobie radzić w ten sposób.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła budowy i działania układu wydalniczego.

Podręcznik strona 153 – 156.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na pojęcia wydalanie i defekacja. Ponadto prześledźcie proces tworzenia się moczu i rolę w tym procesie poszczególnych elementów nerki.

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 1, 2, 3, 6 i 7 ze str. 76 – 78 z zeszytu ćwiczeń. Ponadto narysujcie w zeszycie schemat przekroju nerki (ŁADNIE). Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu i zeszytu ćwiczeń oraz prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 7a biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski