4 czerwca

Biologia - sprawdzian

28 maja

Biologia

Witam.

Temat: Znaczenie i przegląd okrytonasiennych.

Podręcznik strona 148 – 153.

Proszę uważnie przeczytać wskazany fragment z podręcznika.

Uwaga – Sprawdzian

Za tydzień 4 czerwca napiszecie sprawdzian z działu V – Różnorodność roślin.

Instrukcję dotyczącą napisania i przesłania prac do mnie opublikuję w weekend. A tymczasem powtarzajcie sobie materiał.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

25 maja i 27 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Tym razem ciekawsze zadanie:

Przygotujcie w programie Pivot Animator animację przestawiającą rozwijającą się roślinę. Powinna się ona składać z łodygi, i przynajmniej dwóch liści, powinna mieć też pączek, z którego powstanie kwiat. Zmieniajcie kolory i wielkość poszczególnych elementów

Pracę zapisz jako plik programu Pivot pod nazwą „kwiat”.

Zapisane rysunki załączcie jako pliki do emaili. W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 5b informatyka).

 

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Czas na wykonanie zadania do 5 czerwca.

Nie spieszcie się. Macie dużo czasu, aby dokładnie wykonać zadanie. Jest to ostatnia praca na ocenę w tym roku szkolnym. Za dwa tygodnie wystawię oceny końcoworoczne.

W razie kontaktujcie się ze mną przez email, edziennik, lub Skype’a (R.Chodowski).

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

21 maja

Biologia

Witam.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła rozmnażania okrytonasiennych.

Temat: Rozmnażanie okrytonasiennych.

Podręcznik strona 139 – 142.

Proszę uważnie przeczytać wskazany fragment z podręcznika. Wyjaśnijcie w zeszycie pojęcie „zapylenie”, a następnie porównajcie budowę kwiatów zapylanych przez wiatr z budową kwiatów zapylanych przez zwierzęta (można zrobić to w formie tabeli lub rysunków)

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan waszej pracy i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5a biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 26 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

18 maja 20 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Tym razem trudniejsze zadanie:

Przygotujcie w programie Pivot Animator animację przestawiającą patyczaka wchodzącego na dach i schodzącego z dachu domu po drabinie. Przygotujcie wcześniej tło (rysunek domu) i wstawcie do animacji.

Pracę zapisz jako plik programu Pivot pod nazwą „złodziej”

Zapisane rysunki załączcie jako pliki do emaili. W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 5b informatyka).

 

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Czas na wykonanie zadania do 24 maja.

W razie kontaktujcie się ze mną przez email, edziennik, lub Skype’a (R.Chodowski).

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

14 maja

Biologia

Witam.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła okrytonasiennych.

Temat: Budowa kwiatu okrytonasiennych.

Podręcznik strona 137 – 138.

Proszę uważnie przeczytać wskazany fragment z podręcznika. Narysujcie schemat budowy kwiatu okrytonasiennych i podpiszcie elementy jego budowy.

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan waszej pracy i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 18 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

11 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Zaczynamy pracę z nowym programem.

Najpierw proszę pobrać plik instalacyjny (poniżej) i zainstalować program na swoim komputerze (byłoby dobrze, gdyby ktoś dorosły pomógł)

Po uruchomieniu zapoznajcie się z podstawowymi funkcjami programu.

W poznaniu Pivota pomoże podręcznik str. 102 – 109 oraz trzy filmiki instruktażowe zamieszczone poniżej.

 

Przygotujcie w programie Pivot Animator animację przestawiającą patyczaka podskakującego w miejscu. Ustaw wysokość klatki na 500px, a szerokość na 300px.

 

Pracę zapisz jako plik programu Pivot pod nazwą „podskoki”

Zapisane rysunki załączcie jako pliki do emaili. W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 5a informatyka).

 

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Czas na wykonanie zadania do 17 maja.

W razie kontaktujcie się ze mną przez email, edziennik, lub Skype’a (R.Chodowski).

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

pivot-animator-4-2-8.exe
exe File 1.1 MB
film-animacja-plynna.mp4
MP4 Video/Audio File 699.6 KB
film-animacja-skokowa.mp4
MP4 Video/Audio File 403.9 KB
film-zapisywanie-projektu.mp4
MP4 Video/Audio File 792.6 KB

7 maja

Biologia

Witam.

 

Dzisiejsza lekcja będzie w dalszym ciągu dotyczyła nagonasiennych.

Podręcznik strona 132 – 136.

Proszę uważnie przeczytać wskazany fragment z podręcznika. Zapiszcie w zeszycie (w punktach) jaką rolę pełnią nagonasienne w przyrodzie i dla człowieka. Narysujcie gałązkę świerku i jodły wraz z szyszkami.

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan waszej pracy i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5a biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 11 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

30 kwietnia

Biologia

Witam.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła nagonasiennych.

Podręcznik strona 129 – 131.

Proszę uważnie przeczytać wskazany fragment z podręcznika. Zapiszcie w zeszycie wyjaśnienie pojęcia nagonasienne i narysujcie fragment gałęzi sosny z igłami, kwiatostanem męskim oraz żeńskim i szyszkę (pomocny będzie rysunek ze strony 131 z podręcznika).

Następnie wykonajcie zdjęcie lub skan waszej pracy i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do 5 maja.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

29 kwietnia i 6 maja

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam.

 

 

Zadanie dla chętnych. (wykonują tylko te osoby, które chcą)

 

Postarajcie się wykonać następujące zadanie:

Stwórz krótki (3 – 4 stronicowy) przewodnik po swojej okolicy. Znajdź odpowiednie informacje (w internecie), między innymi historyczne. Wstaw mapę, poszukaj zdjęć. Pamiętaj o przestrzeganiu prawa autorskiego. Zadanie można wykonać w Paint lub Word lub Power Point (ewentualnie innym dostępnym edytorze). Pracę zapiszcie jako „przewodnik”.

 

Zapisane prace załączcie jako pliki do emaili. 

 

W temacie wpiszcie: nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b informatyka).

 

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

W razie problemów piszcie lub kontaktujcie się przez Skype’a (Szkoła Morawy)

Czas na wykonanie zadania do  6 maja.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

 

Radosław Chodowski

23 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła paprotników.

Podręcznik strona 121 – 124.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na różnie w budowie paprotników (paproci, skrzypów i widłaków). Tego zagadnienia będzie też dotyczyło zadanie do samodzielnego wykonania. Otóż narysujcie w zeszycie schematy budowy poszczególnych paprotników z zaznaczeniem różnic w ich budowie. Pamiętajcie, że ma to być rysunek schematyczny (rysowaliśmy takie na lekcjach). Następnie prześlijcie do mnie zdjęcia jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

Za tydzień dokończymy temat, więc nie zaglądajcie na stronę 125 i następne. Nie zadaję Wam też nic z zeszytu ćwiczeń. 

W razie problemów piszcie przez edziennik, lub kontaktujcie się przez Skype’a (Szkoła Morawy)

Dla dociekliwych poniższy link do dodatkowych materiałów i testów utrwalających.

https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/DYyGeBjMu

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

22 kwietnia

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Przygotowujemy się do wykonania prezentacji multimedialnej. Proszę o wykonanie (samodzielne zrobienie przy pomocy aparatu, smartfona) lub wyszukanie (spośród już posiadanych) zdjęć zwierząt, przyrody lub interesujących dla was obiektów. Będą nam potrzebne przy pracy z PowerPoint’em.

Na razie tyle.

 

Dla tych co się nudzą trochę nauki przez rozrywkę:

 

Zadanie 1

 

zadanie 2

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

16 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

 

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła mchów.

Podręcznik strona 115 – 120.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na przystosowanie mchów do warunków życia oraz na bardzo „dziwny” sposób rozmnażania. Zastanówcie się, dlaczego mchy są tak ważne dla środowiska przyrodniczego .

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 3; 4; 5 i 6 ze str. 80 i 81 z zeszytu ćwiczeń.

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

Dla dociekliwych poniższy link do dodatkowych materiałów i testów utrwalających.

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1FblhHKo

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

15 kwietnia

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Przygotowujemy się do wykonania prezentacji multimedialnej. Proszę o wykonanie (samodzielne zrobienie przy pomocy aparatu, smartfona) lub wyszukanie (spośród już posiadanych) zdjęć zwierząt, przyrody lub interesujących dla was obiektów. Będą nam potrzebne przy pracy z PowerPoint’em.

Na razie tyle.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

 

Radosław Chodowski

8 kwietnia

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Proszę przysłać do mnie email z życzeniami świątecznymi. Postarajcie się, aby czcionka i krój były ciekawe, również dołączcie odpowiedni obrazek. Treść i obraz muszą być częścią emaila (nie załącznikiem).

W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 5b informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Macie czas na wykonanie zadania do 10 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

2 kwietnia

Biologia

Witam moi drodzy.

 

Dzisiaj powtórzymy wiadomości o tkankach roślinnych.

 

Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń str. 77-78.

 

Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

1 kwietnia i 6 kwietnia

Informatyka grupa 1 i grupa 2

Witam

 

Proszę wykonać w programie Paint lub Word atlas Waszych ulubionych zwierząt. Wybierzcie cztery zdjęcia (mogą być pobrane z internetu lub zrobione własnoręcznie). Rozmieśćcie je równomiernie na „kartce” Każde z nich podpiszcie nazwą zwierzęcia, które przedstawia (wybierzcie ładną czcionkę). Nad zdjęciami na środku napiszcie dużymi literami „Atlas moich ulubieńców”

Następnie proszę zapisać rysunek pod nazwą: atlas

Zapisane rysunki załączcie jako pliki do emaili. W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 5b informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com  

 

Macie czas na wykonanie zadania do 6 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

26 marca

Biologia

Witam moi drodzy.

Zaczynamy naukę zdalną. Wiem, że będzie na początku trudno. Lepiej byłoby spotkać się w szkole, ale z powodu epidemii koronawirusa musimy sobie radzić w ten sposób.

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła liści.

Podręcznik strona 106 – 109.

Proszę uważnie przeczytać temat. Szczególnie zwróćcie uwagę na budowę zewnętrzną liścia oraz jego funkcje. Szczególnie udział w procesie fotosyntezy.

 

Po przeczytaniu i zrozumieniu tematu z podręcznika wykonajcie ćwiczenia nr 1, 2, 3; 4; 5, 6 i 7 ze str. 72 - 76 z zeszytu ćwiczeń. Następnie wykonajcie zdjęcia lub skany tych stron z zeszytu ćwiczeń i prześlijcie jako załączniki do maila na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com

Pamiętajcie, aby w tytule maila podać swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 5b biologia)

Na wykonanie zadań macie czas do poniedziałku.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Radosław Chodowski

 

 

Informatyka obie grupy

Witam

Proszę wykonać w programie Paint rysunek przedstawiający walkę człowieka z koronawirusem. Wykorzystajcie jak największą liczbę narzędzi. Pamiętajcie, aby wypełnić tło kolorem.

Następnie proszę zapisać rysunek pod nazwą: antywirus

Zapisane rysunki załączcie jako pliki do emaili. W temacie wpiszcie: nazwisko, przedmiot i klasę (np. nowak 5b informatyka).

Wyślijcie wykonane zadanie na adres:

odpowiedzichodowski@gmail.com