ß

Instrukcja

 

W odpowiednich zakładkach (nazwa klasy) widocznych z lewej strony będą umieszczane zadania do wykonania dla uczniów. Odpowiedzi należy wysyłać na maile podane przez nauczycieli

 

 

Sposoby komunikowania się z nauczycielami

 Uczniowie  z klasy II, IV, VI I VIII uczęszczający na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne lub rodzice w przypadku dzieci młodszych mogą się kontaktować ze mną przez  e-dziennik.

 

Hanna Rzemieniewska

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

 

Kontakt z pedagogiem szkolnym może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej jpaturalska729@gmail.com  i komunikatorów  codziennie w godz. 9.00- 13.00.  Można również skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły pod numerem   23 6531001 w godz. 9.00- 13.00 i zostawić swój nr telefonu, a na pewno oddzwonię.                                                                                                                           

Pozdrawiam wszystkich.                                                                                                                       

J Miłosz- Paturalska- pedagog szkolny

 

Biologia, przyroda, informatyka (grupy R.Chodowskiego)

 

 

Zasady komunikowania się i oceniania

 

Drodzy Uczniowie,


Dostosowując przedmiotowe systemy oceniania starałem się uwzględnić Wasze możliwości i umiejętności. W związku ze zmianą sposobu komunikowania się inaczej będzie teraz wyglądało ocenianie Waszych prac, chociaż skala ocen pozostanie ta sama.

Wszystkie zadane prace przysyłajcie w formie wskazanej przez mnie w informacji do lekcji na następujący adres email:

 

odpowiedzichodowski@gmail.com

 

W temacie maila podajcie swoje nazwisko, klasę i przedmiot (np. nowak 1a biologia)

 

 

Prace zostaną ocenione zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania z określonego przedmiotu (przyroda, biologia, informatyka) w kl. IV –VIII obowiązującym w okresie od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. w ramach zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach.
Jak będziemy pracować:
w dniu, w którym mamy zajęcia, na stronie internetowej szkoły (
https://www.spmorawy.pl/praca-zdalna/) w odpowiedniej zakładce znajdziecie opracowanie lekcji na dany dzień, otrzymacie też Wy i Wasi rodzice wiadomość  poprzez edziennik o przygotowanej lekcji. Znajdą się tam:
- zagadnienia do samodzielnego zapoznania się (strony w podręczniku do przeczytania);
- ćwiczenia do wykonania;
- linki do materiałów zewnętrznych, które warto obejrzeć i wiążą się one z omawianym tematem;

W razie pytań, kontaktujcie się ze mną poprzez edziennik, Skype (Szkoła Morawy) lub wskazany powyżej adres mailowy.


Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Radosław Chodowski

Przedmiotowy system oceniania z przyrody
Microsoft Word Document 30.5 KB
Przedmiotowy system oceniania z biologii
Microsoft Word Document 30.0 KB
Przedmiotowy system oceniania z informat
Microsoft Word Document 30.5 KB