Biologia - Genetyka: Podsumowanie I Prawo Mendla i kwasy nukleinowe - opracował R.Chodowski

Wykonaj ćwiczenia:

 

Ćwiczenie 1

https://learningapps.org/watch?v=pok2smysn19

 

Ćwiczenie 2

https://learningapps.org/watch?v=ptmmzunw219

 

Ćwiczenie 3

https://learningapps.org/watch?v=ppf2oowz319

 

Ćwiczenie 4

https://learningapps.org/watch?v=p6xxa0y2c19

 

Ćwiczenie 5

https://learningapps.org/watch?v=p3hiw240k19

 

Ćwiczenie 6

https://learningapps.org/watch?v=pav9iktn519

 

Ćwiczenie 7

https://learningapps.org/watch?v=pgjaxwd2v19