Działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Wyznaczenie szkolnego
koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole)

Powołanie Pana Grzegorza Milczarka na szkolnego koordynatora.

Wrzesień 2019 rok

Udział przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

Uzyskane certyfikaty

W ciągu roku

Umieszczanie na stronie szkoły linków do stron i materiałów edukacyjnych, które mają służyć nauczycielom

Linki na stronie szkoły https://www.spmorawy.pl  w zakładce Aktywna Tablica

 

Na bieżąco w ciągu roku

Umożliwienie uczniom        w danej klasie        wykorzystywania monitora na zajęciach edukacyjnych

Sale lekcyjne wyposażone w monitor interaktywny

Na bieżąco

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych

Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych  i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli uczących w salach wyposażonych     w pomoce dydaktyczne dzięki programowi „Aktywna Tablica”

Przygotowanie przez nauczycieli ćwiczeń interaktywnych.

Na bieżąco

Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK

Wrzesień/czerwiec

Udostępnianie i wymiana w ramach międzyszkolnej sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk

Umieszczanie niektórych wypracowanych materiałów na platformie http://moodle.podnmlawa.pl

W ciągu roku

Opracowanie scenariuszy zajęć z zastosowaniem TIK i stworzenie bazy szkolnej z opracowanymi materiałami

Stworzenie bazy szkolnej z materiałami nauczycieli, umieszczanie niektórych wypracowanych materiałów na szkolnej stronie internetowej.

Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie „Aktywna tablica” opracuje co najmniej jeden scenariusz.

październik 2019/maj 2020

Ewaluacja programu

 

Czerwiec 2020r.