Jest to rządowy program na lata 2017-2019. Monitory to pomoce naukowe jakie nasza szkoła zakupiła w ramach tego przedsięwzięcia. Program ten jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów. Nasza szkoła złożyła wniosek już w pierwszej edycji. W trzeciej edycji  wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a nasza placówka zakwalifikowała się do programu. Dzięki dofinansowaniu dwie klasopracownie w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Morawach zostały wyposażone w sprzęt pozwalający na  zastosowanie nowoczesnych technik ITI w nauczaniu. Mamy nadzieję , że działania te pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.