OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Morawach informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej została zakończona. Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte

Apel i prośby do rodziców i uczniów


INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Morawach informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej odbywać się będą  telefonicznie  w godzinach 8.00-13.00 (nr tel. 23 653 20 14; 530 758 900) lub mailowo:
spmorawy@wp.pl

 

W zgłoszeniu proszę podać niezbędne dane:
-  imię i nazwisko dziecka,
-  rok urodzenia,

-  imiona i nazwisko rodziców.

-  numer kontaktowy

Karty zgłoszenia dziecka będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie, który zostanie podany na stronie internetowej (spmorawy.pl) i FB szkoły.

 

UWAGA !!!!

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół informuję, że od 12.03. do 25.03. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach zawiesza zajęcia. Proszę, aby uczniowie przebywali w domu i wystrzegali się dużych skupisk ludzkich. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów określili zakres materiału do powtórzenia i utrwalenia.

Proszę śledzić na bieżąco informacje w mediach,  na stronie internetowej oraz fb szkoły.

 

 Życzę zdrowia

 Agnieszka Szweig - Sokołowska  - dyrektor  szkoły

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Rodzicu,

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·         przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·         odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym
z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·         przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

  

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

OGŁOSZENIE

 

Zdjęcia:

 

klasy IV- VIII - 27.02

 

Przedszkole - kl. III 28 02.

Podziękowania

 

Składamy serdeczne podziękowania

Panu Jackowi Stryjewskirmu za zakup przedłużacza bębnowego oraz Panu Tomaszowi Wyjadłowskiemu za ufundowanie ramy obrazu patrona szkoły. Portret namalował Pan Marcin Burzymowski, któremu również serdecznie dziękujemy.

 

Zapraszamy serdecznie na lekcję otwartą z języka angielskiego.

Ø  Temat lekcji- Healthy food- my salad recipe.

Ø  Data – 28 stycznia 2020 roku.

Ø  Godzina – 8.00

Ø  Miejsce – sala klasy IV w budynku hali sportowej.

Ø  Cel - zaprezentowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

Ø  Nauczyciel -  mgr Adam Tesznar

OGŁOSZENIE

 

W dniu 29 stycznia br. odbędą się wywiadówki:

 

klasy I - III o godz. 15.30

 

klasy IV - VIII o godz. 16.00

Plan lekcji

OGŁOSZENIE

 

W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł płatne do:

 

- 20 zł do 15 stycznia 2020 r.

- 20 zł do 30 kwietnia 2020 r.

Ankieta dla rodziców

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5  została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych „Programu dla szkół”(owoce, warzywa, mleko)  w roku szkolnym 2018/2019.

 

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada br.

 

Zależy nam na zebraniu jak największej liczby odpowiedzi.

 

Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam

 

 

Agnieszka Kępista

Główny Specjalista

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

+48 22 531 15 79

www.kowr.gov.pl

Monitorowanie stanu czystości powietrza wokół szkoły

 

 

W dniu 3 października nasza szkoła została włączona do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w ramach NASK. Stan czystości powietrza można sprawdzać pod poniższym linkiem.

https://esa.nask.pl/szkola/id/617

 

Rozkład jazdy autobusów od 3 września 2019r.