Majówka a historia i tradycja

 

            Praktycznie co roku większość Polaków z radością i utęsknieniem wita “majówkę”, czyli wolne dni od 1-go do 3-go maja. Jest to doskonała okazji do spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. W owym czasie praktycznie z każdego z nas schodzi ciśnienie – spowodowane stresem, zmęczeniem, czy też innymi czynnikami. Na dobre samopoczucie ma wpływ również pogoda, zbliżające się lato, a co za tym idzie – wakacje i urlopy. Gdyby zapytać Polaków co właściwie świętują, to prawdopodobnie padnie odpowiedź: Święto Pracy, Święto Flagi oraz Święto Konstytucji. Gdyby jednak brnąć dalej i pytać o konkrety, to już wielu zapytanych  mogłoby mieć kłopot z wyjaśnieniem co to za święta.

Pozwolę sobie zatem na krótkie przypomnienie.

            Najdłużej obchodzonym spośród świąt majowych jest Święto Pracy. Jako jedyne spośród wymienionych ma ono charakter międzynarodowy. Pozostałe dwa to święta Narodowe – polskie. Święto Pracy obchodzone jest na świecie od II połowy XIX wieku – początkowo służyło upamiętnieniu krwawo stłumionego strajku robotników z Chicago. W Polsce Święto Pracy zyskało charakter państwowy w roku 1950. Dla komunistów było ono bardzo ważne. Podkreślało rolę robotników w państwie. Bardzo wiele ulic w czasach socjalistycznych nosiło właśnie nazwę “1 Maja”. Żeby dodatkowo uczcić ten dzień władze organizowały tego dnia pochody z flagami narodowymi. Sam zresztą pamiętam, jak będąc dzieckiem w wieku szkolnym, najpierw własnoręcznie wykonywałem wraz z rówieśnikami papierowe flagi, by następnie udać się na pochód. Uczestnictwo w pochodzie było oczywiście obowiązkowe.

            “Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono na mocy uchwały z 2004 roku. Święto również ma znaczenie praktyczne, gdyż wiele osób chcących wyjechać na majówkę musiało starać się o urlop na dzień 2 maja. Był to bowiem ,do wspomnianego 2004 roku, zwykły dzień roboczy. Wielu ludzi uważa, że Polska swoją flagę posiada “od zawsze”. Otóż  nie – początkowo nasze państwo nie posiadało żadnych oficjalnych barw. W wieku XIII rządząca wówczas dynastia Piastów za oficjalny symbol państwa uznała znak orła białego na czerwonym tle. Tak właśnie wyglądały pierwsze polskie chorągwie. Jednak pierwszą oficjalną regulację prawną dotyczącą flagi przyjęto w 1831 roku w Królestwie Polskim (tak wówczas nazywano ziemie zaboru rosyjskiego). Obecny kształt oraz barwy polskiej flagi określa zaś ustawa sprzed 40 lat.

            W czasach komunistycznych pilnowano, by zdejmować flagi narodowe z masztów zaraz po Święcie Pracy. Władze nie uznawały bowiem Święta Konstytucji 3 Maja. A należy podkreślić, że 3 maja 1791 roku był jednym z najbardziej chwalebnych dni w naszej historii. Rzeczpospolita Obojga Narodów, będąca wówczas krajem słabym i zależnym od sąsiadów podjęła bardzo ryzykowną i odważną próbę naprawy swojego ustroju. Polacy jako pierwsi w Europie uchwalili Konstytucję – najważniejszy dokument w państwie. Pośrednim tego skutkiem był niestety drugi rozbiór Polski z 1793 roku, ale nie zmienia to faktu, że twórcy Konstytucji 3 Maja wykazali się ogromnym patriotyzmem. Bowiem nad interes własny przedłożyli interes Polski.

            Świętując zatem “majówkę” pamiętajmy co świętujemy.

 

 

                                                                                                          Rafał Burzymowski

Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

         

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

 

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Dzień dobry,

przekazuję Państwu nowe regulacje prawne, które obowiązują nas od 25.03. do 10.04.2020 r. (w linkach)

Zasady kształcenia zdalnego:

            W klasach I - III wychowawcy i nauczyciele ustalą z rodzicami sposoby realizacji podstawy programowej oraz zasady oceniania.  Wychowawcy oddziałów przedszkolnych skontaktują się z rodzicami w celu ustalenia sposobu realizacji podstawy programowej.

            W klasach IV - VIII nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalą z uczniami
i rodzicami sposoby, metody pracy zdalnej oraz zasady oceniania.

Do kontaktu wykorzystamy e-dziennik oraz klasowe maile, w związku z czym uprzejmie proszę Państwa o jak najszybsze zalogowanie się do  e-dziennika.

Jednocześnie zapewniam Państwa, że obciążenie dzieci pracą będzie zgodne
z zasadami  higieny pracy umysłowej ucznia. Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w dniach, w których odbywają się zajęcia z danego przedmiotu, a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych z nauczycielem terminach.

W razie problemów proszę o kontakt z wychowawcami, nauczycielami lub ze mną bezpośrednio za pomocą w/w form kontaktu.

 

Życzę Wszystkim zdrowia

 

DYREKTOR SZKOŁY 

                        Agnieszka Szweig – Sokołowska

 

 

Linki:

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_20_Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN.DOCX

https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/uzasadnienie_do_rozporzadzenia_art_30c.pdf

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów. Bardzo proszę o jego upowszechnienie przyjętymi kanałami komunikacji z rodzicami i uczniami (m.in. dziennik elektroniczny, strona internetowa). W załączeniu treść apelu  w wersji edytowalnej - dokumentu i prezentacji.

 
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Szczęść Boże.

 

Zbliża się dla nas ważny czas - Wielki Tydzień. Większość z Was, Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły, nie będzie miała możliwości uczestnictwa w liturgiach. Dlatego zachęcam do obejrzenia filmu i wszelkich dostępnych transmisji, jeśli możliwe rodzinnie.

 

Pozdrawiam, Bożego błogosławieństwa i zdrowia - ks. Marek

W związku ze wspólnymi trudnościami, nie będzie w tym roku poświęcenia pokarmów (jest to zgodne ze wskazaniami biskupów polskich) przesyłam coś jeszcze:

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM W SYTUACJI,

GDY NIE BYŁO TO MOŻLIWE W KOŚCIELE:

 

1.     Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem (najlepiej śniadaniem) w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub wyznaczony członek rodziny mówi:

- W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

- Wszyscy żegnają się i odpowiadają :Amen.

- Ojciec rodziny lub wyznaczony członek rodziny mówi :Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

- Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

2.     Ojciec rodziny lub wyznaczony członek rodziny mówi:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

3.     Ojciec rodziny lub wyznaczony członek rodziny odczytuje tekst Pisma świętego:

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza: - Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

4.     Następnie ojciec rodziny lub wyznaczony członek rodziny, wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy: W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

- Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…       

5.     Następnie ojciec rodziny lub wyznaczony członek rodzin, wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:  Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław  ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu. Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław  to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław  te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na porzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

- Wszyscy odpowiadają: Amen.

 

 

Smacznego życzy ks. Marek

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Morawach informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej została zakończona. Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte

Apel i prośby do rodziców i uczniów


INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Morawach informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej odbywać się będą  telefonicznie  w godzinach 8.00-13.00 (nr tel. 23 653 20 14; 530 758 900) lub mailowo:
spmorawy@wp.pl

 

W zgłoszeniu proszę podać niezbędne dane:
-  imię i nazwisko dziecka,
-  rok urodzenia,

-  imiona i nazwisko rodziców.

-  numer kontaktowy

Karty zgłoszenia dziecka będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie, który zostanie podany na stronie internetowej (spmorawy.pl) i FB szkoły.

 

UWAGA !!!!

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół informuję, że od 12.03. do 25.03. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach zawiesza zajęcia. Proszę, aby uczniowie przebywali w domu i wystrzegali się dużych skupisk ludzkich. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów określili zakres materiału do powtórzenia i utrwalenia.

Proszę śledzić na bieżąco informacje w mediach,  na stronie internetowej oraz fb szkoły.

 

 Życzę zdrowia

 Agnieszka Szweig - Sokołowska  - dyrektor  szkoły

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Rodzicu,

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·         przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·         odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym
z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·         przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

  

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Podziękowania

 

Składamy serdeczne podziękowania

Panu Jackowi Stryjewskirmu za zakup przedłużacza bębnowego oraz Panu Tomaszowi Wyjadłowskiemu za ufundowanie ramy obrazu patrona szkoły. Portret namalował Pan Marcin Burzymowski, któremu również serdecznie dziękujemy.

 

Monitorowanie stanu czystości powietrza wokół szkoły

 

 

W dniu 3 października nasza szkoła została włączona do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w ramach NASK. Stan czystości powietrza można sprawdzać pod poniższym linkiem.

https://esa.nask.pl/szkola/id/617

 

Rozkład jazdy autobusów od 3 września 2019r.