„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020

 

świetlica czynna

 

od 7:00 do 15:20

 

 

 

 

 

 

     

 

     

     Wychowawcy świetlicy

 

 

  mgr Anna Kącka

 mgr Ilona Bejtler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia świetlicowe przyjmują następujące formy pracy:

 

- zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie

i wyklejanie, lepienie z masy solnej, origami itp.)

-  zajęcia  muzyczne (zabawy ruchowe przy muzyce, śpiewanie

i słuchanie piosenek)

-   zajęcia sportowo - ruchowe (gry i zabawy sportowe)

-   zajęcia czytelnicze (czytanie bajek, baśni, opowiadań, wierszy, przegląd czasopism sportowych i dziecięcych)

-   pogadanki, dyskusje, rozmowy

-  zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, quizy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp.)