Dzień dobry,

przekazuję Państwu nowe regulacje prawne, które obowiązują nas od 25.03. do 10.04.2020 r. (w linkach)

Zasady kształcenia zdalnego:

            W klasach I - III wychowawcy i nauczyciele ustalą z rodzicami sposoby realizacji podstawy programowej oraz zasady oceniania.  Wychowawcy oddziałów przedszkolnych skontaktują się z rodzicami w celu ustalenia sposobu realizacji podstawy programowej.

            W klasach IV - VIII nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalą z uczniami
i rodzicami sposoby, metody pracy zdalnej oraz zasady oceniania.

Do kontaktu wykorzystamy e-dziennik oraz klasowe maile, w związku z czym uprzejmie proszę Państwa o jak najszybsze zalogowanie się do  e-dziennika.

Jednocześnie zapewniam Państwa, że obciążenie dzieci pracą będzie zgodne
z zasadami  higieny pracy umysłowej ucznia. Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w dniach, w których odbywają się zajęcia z danego przedmiotu, a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych z nauczycielem terminach.

W razie problemów proszę o kontakt z wychowawcami, nauczycielami lub ze mną bezpośrednio za pomocą w/w form kontaktu.

 

Życzę Wszystkim zdrowia

 

DYREKTOR SZKOŁY 

                        Agnieszka Szweig – Sokołowska

 

 

Linki:

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_20_Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN.DOCX

https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/uzasadnienie_do_rozporzadzenia_art_30c.pdf

 

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Morawach

Szkoła - budynek główny oddany do użytku w 1963 roku.Hala Sportowa - oddana do użytku 15 maja 2004 roku

Niełatwo do nas trafić, ale poniższa mapka powinna pomóc.

Szkoła Podstawowa w Morawach
Morawy 2
06-560 Konopki
tel. 236532014
fax: 236532014

e-mail: spmorawy@wp.pl