38. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego - Patrona naszej szkoły.

 

28 maja przypada 38. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w latach 1948-1981 arcybiskupa Gniezna i Warszawy, Prymasa Polski. Jego proces beatyfikacyjny znajduje się w końcowej fazie.

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku
w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego
we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana.

Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w podwarszawskich Laskach. Był wtedy kapelanem formacji Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach. Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem lubelskim. 22 października 1948 r. bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem Gniezna
i Warszawy oraz Prymasem Polski.

 

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała
w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Morawach

Podziękowania  W imieniu Wójta Gminy Stupsk Pana  Jacka Świderskiego  oraz własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować tak licznie przybyłym znamienitym gościom, że byli Państwo z nami w tej wyjątkowej, niepowtarzalnej, wręcz histo

 

Podziękowania

 

W imieniu Wójta Gminy Stupsk Pana Jacka Świderskiego oraz własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować tak licznie przybyłym znamienitym gościom, że byli Państwo z nami w tej wyjątkowej, niepowtarzalnej, wręcz historycznej dla nas chwili i poświęcili swój cenny czas, by uświetnić naszą uroczystość. Dziękuję za przyjęcie zaproszeń i obecność wśród nas, za serdeczne słowa i życzenia do nas kierowane osobiście lub w formie listów gratulacyjnych oraz za ofiarowane dary, które będą wspaniałą pamiątką dzisiejszego dnia.

Dziękuję:

-              Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze za odprawienie mszy św. oraz poświęcenie sztandaru;

-      Jego Magnificencji Księdzu Prałatowi Rektorowi WSD w Płocku dr Markowi Jaroszowi za odprawienie mszy św.:

-      Dziekanowi Księdzu Kanonikowi dr Ryszardowi Kamińskiemu za odprawienie mszy św.;

-        Senatorowi RP prof. dr hab. Janowi Żarynowi za przybycie na naszą uroczystość oraz piękne przybliżenie nam postaci naszego Patrona;

-      Senatorowi RP Janowi Marii Jackowskiemu za przybycie na naszą uroczystość
i ciepłe słowa do nas skierowane;

-      Posłom na Sejm RP Panu Marcinowi Kerwińskiemu oraz Robertowi Kołakowskiemu za przesłane do nas gratulacje;

-                    Asystent Posła na Sejm RP Pani Izabeli Dobrzenieckiej za reprezentowanie na naszej uroczystości Posła na Sejm RP Roberta Kołakowskiego;

-      Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za przesłane gratulacje;

-      Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panu Konradowi Wojnarowskiemu za przybycie na naszą uroczystość i odczytanie listu gratulacyjnego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz serdeczne słowa do nas skierowane;

-      Dyrektorowi Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie Panu Jackowi Zawiślińskiemu za gratulacje oraz przybycie na naszą uroczystość;

-              Radnemu Powiatu Mławskiego Panu Jackowi Szlachcie za obecność i ofiarowanie nam sadzonki drzewa buku purpurowego o imieniu Stefan – symbolu naszego Patrona;

-      Sekretarzowi Gminy Wiśniewo Pani Iwonie Rejniak za reprezentowanie Wójta Gminy Wiśniewo Pana Grzegorza Woźniaka podczas naszej uroczystości;

-      Przewodniczącemu Rady Gminy Stupsk Panu Szymonowi Sobczakowi za odczytanie Uchwały Rady Gminy Stupsk w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Morawach imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

-      Zastępcy Wójta Gminy Stupsk Mariuszowi Szczechowiczowi;

-      Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Stupsk Panu Wojciechowi Pietrusiowi;

-  Radnym Gminy Stupsk Pani/ Panu: Annie Grudzień, Anicie Paczkowskiej, Anie Urbańskiej, Zbigniewowi Cywińskiemu, Krzysztofowi Kowalkowskiemu, Radomirowi Matysiakowi, Krzysztofowi Rudzińskiemu, Piotrowi Siemianowskiemu, Pawłowi Staniszewskiemu;

-      Skarbnikowi Gminy Stupsk Panu Michałowi Kaszubskiemu;

-   Proboszczowi Parafii Stupsk Księdzu Karolowi Kanieckiemu za odprawienie mszy świętej oraz za pomoc i zaangażowanie podczas przygotowywania uroczystości;

-      Proboszczowi Parafii Żmijewo Księdzu Wiesławowi Mordonowi za odprawienie mszy świętej;

-  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie st. bryg. Jarosławowi Kucińskiemu;

-      Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mławie podinsp. Krzysztofowi Hincmanowi;

-      Komendantowi Straży Gminnej w Stupsku Stanisławowi Bańczykowi;

-      Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopkach Krzysztofowi Dębowskiemu
wraz z delegacją;

-      Dyrektorowi PODN w Mławie Pani Jolancie Bem;

-      Dyrektorowi PPP w Mławie Pani Izabeli Wiśniewskiej;

-  Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego w Dąbku Krzysztofowi Czubakowi;

-      Kierownikowi Wydziału MSCDN w Ciechanowie Pani Bożenie Świderskiej;

-      Kierownikowi Posterunku Policji w Szydłowie asp. Mariuszowi Sikorze;

-      Przybyłym na uroczystość dyrektorom szkół oraz pocztom sztandarowym:

Dyrektorowi I LO PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w Ciechanowie Pawłowi Kaczyńskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego
w Ciechanowie Sławomirowi Kubińskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stupsku Panu Piotrowi Paturalskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych Panu Jackowi Wiśniewskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie Panu Januszowi Żuchowskiemu wraz z pocztem sztandarowym;

Przedstawicielom Związku Piłsudczyków RP z Panem Jackiem Stachiewiczem na czele

wraz z pocztem sztandarowym;

Pocztowi sztandarowemu Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej  w Stupsku.

-      Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku Pani Elżbiecie Mizerskiej;

-      Starszemu Bibliotekarzowi Filii GBP w Konopkach Pani Krystynie Ogrodzińskiej;

-      Koordynatorowi ds. sportu i kultury Gminy Stupsk Panu Mariuszowi Olszewskiemu;

-      Dzielnicowemu Posterunku Policji w Szydłowie sierż. szt. Grzegorzowi Koszewskiemu;

-      Pielęgniarce szkolnej Pani Danucie Mariuk;

-      Sołtysowi wsi Bolewo Donacie Stańczak;

-      Sołtysowi wsi Morawy Agnieszce Dobies;

-      Emerytowanym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Morawach Pani/Panu:

Marii i Stanisławowi Jaskólskim;

Marii i Włodzimierzowi Pośpiechom;

Barbarze Ciszek;

Stanisławie Kosiewicz;

Czesławie Matysiak;

Mieczysławie Mikołajskiej;

Ewie Niewiadomskiej;

Halinie Świderskiej;

Janinie Załuskiej;

Księdzu Mieczysławowi Białowążowi, który pracował z nami wiele lat i zajmuje szczególne miejsce w naszych wspomnieniach;

-      Absolwentom oraz innym przybyłym na uroczystość gościom.

 

Równie gorące podziękowania kieruję do wszystkich, którzy finansowo lub rzeczowo wsparli naszą inicjatywę wyboru Patrona. Nie spotkalibyśmy się, gdyby nie hojność Rady Rodziców, która ufundowała sztandar szkoły oraz wielu sponsorów. Bez Państwa wsparcia niemożliwe byłoby przygotowanie uroczystości w takim kształcie, jak to się udało. Staraliśmy się jak najlepiej sprostać wyzwaniu, by uczcić wielkiego Patrona, ale również by w naszych murach godnie przyjąć znamienitych gości i nadać odpowiednią rangę tej uroczystości.

Dziękuję:

-      Radzie Rodziców za ufundowanie sztandaru oraz przygotowanie poczęstunku dla uczniów i rodziców. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Moniki Dzikowskiej Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Sylwii Najduk Wiceprzewodniczacej Rady Rodziców, Pana Karola Milewskiego, mam które upiekły ciasto oraz pomagały godnie przyjąć znamienitych gości;

-      Za wyjątkowo hojne wsparcie finansowe naszej uroczystości Prezesowi Grupy ECO HARPOON Panu Grzegorzowi Wójcikowi;

-      Wielką dobroczynność okazali:

Pan Paweł Wiechowski;

Państwo Emilia i Jerzy Miłoszewscy;

Państwo Marianna i Andrzej Michalakowie Restauracja Na Mazowszu;

Państwo Aneta i Karol Milewscy;

Państwo Ewa i Robert Czapliccy;

Państwo Joanna i Robert Ruteccy;

Państwo Iwona i Jacek Świderscy;

Pan Marcin Morawski;

ALL – MITT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak;

Pan Waldemar Plantowski Prezes MPM i HB;

Państwo Agnieszka i Bogusław Sokołowscy;

Pan Jacek Stryjewski Sklep wielobranżowy JACO;

Pan Wiesław Pingielski Ciastkarnia Ambrozja;

Pan Mariusz Szczechowicz Zastępca Wójta Gminy Stupsk;

BS w Przasnyszu;

Państwo Anna i Wiesław Gizińscy Zakład Betoniarsko – Kamieniarski;

Koło Emerytów i Rencistów w Konopkach;

Pan Robert Gajda Gajda – Med.;

Państwo Urszula i Andrzej Kowalscy;

Państwo Mirosława i Kazimierz Granica;

Państwo Monika i Krzysztof Krystkiewicz;

Państwo Sylwia i Krzysztof Dobrzyńscy;

Państwo Bożena i Marek Zakrzewscy;

Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej w Morawach;

Państwo Małgorzata i Tomasz Zabiegałowscy Sklep spożywczy;

Państwo Małgorzata i Wojciech Piotrowscy Sklep spożywczy;

Pan Marek Sarnowski FHU Sam;

-      Wsparli nas również:

Pani Hanna Rydzewska Kwiaciarnia w Konopkach;

Rada Sołecka Wsi Konopki;

Pani Jolanta Nowosielska (Rychcik);

Pan Artur Rychcik;

Pan Mariusz Rychcik;

Pan Jacek Ułasiuk;

Pani Halina Świderska;

Pani Mieczysława Mikołajska;

Państwo Anita i Krzysztof Paczkowscy;

Państwo Anna i Waldemar Iłowscy;

Klasa V Szkoły Podstawowej w Morawach;

Zuzia, Zosia i Maja Wyrzykowskie;

Mieszkańcy Konopek i okolicy podczas kwesty zorganizowanej po niedzielnej mszy świętej i inni anonimowi darczyńcy.

 

Dziękuję:

-      Pani Grażynie Suskiej właścicielce firmy Dream Imprezy Okolicznościowe za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu uroczystego obiadu dla zaproszonych gości;

-    Radzie Sołeckiej Wsi Bolewo, Strzałkowo, Rosochy i Dąbek za wypożyczenie krzeseł, ław oraz zastawy stołowej;

-       Pani Agnieszce Wyszczelskiej za pomoc podczas przygotowywania dekoracji;

-    Panu Witoldowi Kołakowskiemu właścicielowi zakładu fotograficznego FotoBajka za dokumentację fotograficzną naszej uroczystości;

-      Panu Dariuszowi Pawłowskiemu właścicielowi studia fotografia i film Studio Pawłowscy za nagranie filmu z naszej uroczystości;

-   Zespołowi Ludowemu Dąbkowiacy pod kierunkiem muzycznym Pani Emilii Miłoszewskiej oraz Gminnej Orkiestrze Dętej pod batutą kapelmistrza Janusza Żuchowskiego za wsparcie oprawy muzycznej podczas mszy świętej i części artystycznej;

-      Panu Bogdanowi Moszczyńskiemu organiście parafii Żmijewo za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego oraz wsparcie muzyczne podczas mszy świętej.

Pragnę wyrazić wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły, gdyż bez Państwa zaangażowania i wielu, wielu godzin pracy wymiar tej uroczystości na pewno byłby inny. Dziękuję nie tylko gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji, ale również pracownikom obsługi, którzy także nie szczędzili sił, byśmy godnie spędzili ten wyjątkowy dzień.

Szczególnie dziękuję:

-  Pani Emilii Miłoszewskiej, Agnieszce Ćwik, Monice Piotrkowskiej, Ilonie Bejtler, Marcie Przybójewskiej, Adamowi Tesznarowi, Sławomirowi Wrońskiemu za pomoc i przygotowanie części oficjalnej oraz artystycznej uroczystości;

-   Pani Hannie Rzemieniewskiej, Ewelinie Wichrowskiej, Annie Kąckiej, Monice Stępkowskiej za przygotowanie przepięknej dekoracji;

-   Pani Iwonie Świderskiej, Annie Snachowskiej za przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz przygotowanie Księgi pamiątkowej;

-   Pani wicedyrektor Magdalenie Ogrodzińskiej za niecenione wsparcie i pomoc podczas przygotowywania uroczystości;

-       Pani Marii Podlaskiej za przygotowanie przepysznego obiadu;

-      Wszystkim pracownikom obsługi za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

            Równie gorące słowa podziękowań kieruję w stronę uczniów, którzy pięknie zaprezentowali nam swoje zdolności podczas akademii. Dziękuję wszystkim dzieciom, które niezwykle uważnie obserwowały przebieg tego wyjątkowego dnia. Jestem z Was bardzo dumna, że tak pięknie potrafiliście się zachować.  Mam nadzieję, że na długo zapadnie Wam w pamięci ta wyjątkowa uroczystość - gdyż to wszystko dla Was, bez Was nas tu by nie było - to Wy jesteście najważniejsi w naszych staraniach.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pana Wójta Gminy Stupsk Jacka Świderskiego za znaczne wsparcie finansowe i pomoc. Bez jego zaangażowania
i życzliwości zorganizowanie tej uroczystości nie byłoby możliwe.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach 

Agnieszka Szweig – Sokołowska  

 

 

Szkoła - budynek główny oddany do użytku w 1963 roku.Hala Sportowa - oddana do użytku 15 maja 2004 roku

Niełatwo do nas trafić, ale poniższa mapka powinna pomóc.

Szkoła Podstawowa w Morawach
Morawy 2
06-560 Konopki
tel. 236532014
fax: 236532014

e-mail: spmorawy@wp.pl