Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach uprzejmie informuje, że od 25 maja br. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Ponadto informuję, że uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne mają możliwość odbywania ich na terenie szkoły. Istnieje także możliwość skorzystania ze wsparcia pedagoga szkolnego podczas spotkań indywidualnych – po wcześniejszym ustaleniu terminu
z pedagogiem.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania
z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Organizacja w/w konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi mailowo chęć skorzystania z konsultacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników i przygotować materiał do pracy
z dzieckiem. Rodzice uczniów korzystających z w/w form pracy szkoły zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania obowiązujących w placówce procedur bezpieczeństwa oraz wypełnienia oświadczenia (dostępnego w formie plików do pobrania poniżej).

            Harmonogram konsultacji nauczycieli z uczniami zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły. Uczniowie, którzy nie zgłoszą wcześniej nauczycielowi chęci uczestnictwa w wyżej wymienionych konsultacjach, nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły ze względu na obowiązujące środki ostrożności z powodu zagrożenia epidemiologicznego.  

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Szweig – Sokołowska

 

 

PROCEDURY KONSULTACJE.pdf
Adobe Acrobat Document 663.3 KB
DEKLARACJA OSWIADCZENIE.pdf
Adobe Acrobat Document 501.8 KB
Klauzula informacyjna RODO.pdf
Adobe Acrobat Document 530.8 KB
HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZAJĘĆ REWALIDA
Adobe Acrobat Document 407.1 KB

Deklaracja powrót dziecka SP Morawy

Deklaracja powrót dziecka SP Morawy.pdf
Adobe Acrobat Document 417.6 KB

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

 

          Dyrektor Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach
i placówkach oświatowych, zmienione zostały również przepisy dotyczące harmonogramu egzaminów ósmoklasisty.
Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

                                                                                        

Z poważaniem

 

 DYREKTOR SZKOŁY       

 Agnieszka Szweig – Sokołowska

 

 

Załączniki:

  1. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
  5. Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania komunikat MEN z 10.04.2020.
  6. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia komunikat MEN z 9.04.2020.

 

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Morawach

Szkoła - budynek główny oddany do użytku w 1963 roku.Hala Sportowa - oddana do użytku 15 maja 2004 roku

Niełatwo do nas trafić, ale poniższa mapka powinna pomóc.

Szkoła Podstawowa w Morawach
Morawy 2
06-560 Konopki
tel. 236532014
fax: 236532014

e-mail: spmorawy@wp.pl